Inflačné tlaky naďalej slabnú. Eurostat zverejnil predbežné harmonizované inflačné dáta za máj podľa ktorých inflácia ďalej slabne tak v Eurozóne ako aj na Slovensku. Podľa dostupných dát (cenový index potraviny, alkohol a tabak) klesá aj potravinová inflácia.

Harmonizovaná inflácia v EMÚ (HICP) podľa predbežného odhadu Eurostatu (konečné dáta sa však od prvých odhadov líšia iba zriedkakedy) klesla v máji na 6,1% z aprílových 7,0%. Očakával sa miernejší pokles inflácie (konsenzus: 6,3%). Poľavili tak obavy z ďalšieho vývoja po aprílovom miernom náraste o jednu desatinku (zo 6,9% na 7,0%). Cenové tlaky poľavujú vo viacerých veľkých krajinách eurobloku ako napríklad v Nemecku (pokles zo 7,6% na 6,3%), Francúzsku (zo 6,9% na 6,0%), Taliansku (z 8,7% na 8,1%) alebo Španielsku (z 3,8% na 2,9%). Jedno z mála krajín kde inflácia vzrástla je Holandsko (na 6,8%). Inflácia zvoľnila aj v okolitých krajinách, ktoré dáta už cenové indexy publikovali. Rakúsko zaznamenalo pokles HICP inflácie z 9,5% na 8,7%. Poľsko, ktoré zatiaľ publikovalo CPI infláciu podľa národnej metodiky, taktiež ukazuje na ústup inflácie v regióne s poklesom zo 14,7% na 13,0%.

Slovenská harmonizovaná inflácia podľa Eurostatu klesla v máji na 12,3% z predchádzajúcich 14,0%. Inflačné tlaky tak ďalej zvoľňujú ako to naznačoval pokles cien komodít na svetových trhoch (napr. plyn, či potravinové komodity) ako aj prudký pokles inflácie vo výrobnej sfére v predchádzajúcich mesiacoch. Potravinová inflácia (potraviny plus alkohol a tabak) na Slovensku taktiež klesá a to z 22% na 19,2%. Celková inflácia by mala aj naďalej klesať a v druhej polovici roka by mohla dosiahnuť jednociferné úrovne.

Inflačné tlaky ustupujú
Zdroj: Eurostat, ČSOB

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB