Požičiavame si najdrahšie v Eurozóne

Štát si dnes požičiaval ďalšie finančné prostriedky v rámci pravidelnej plánovanej aukcie. Požičiavame si najdrahšie v Eurozóne. Zhruba s dva až trojnásobnou rizikovou prirážkou ako naši susedia v Rakúsku. Grécko platí za desaťročné riziko menej ako Slovensko....

Mzdy v odvetviach rastú. Niekde rýchlejšie, niekde pomalšie

Nominálne mzdy pokračujú aj v úvode roka v raste. V priemysle ako v jednom z najväčších zamestnávateľov pokračovali v januári 2024 dokonca ešte aj dvojciferným tempom. V ostatných odvetviach sa rast spomaľuje. Rast v odvetviach v porovnaní s minuloročným januárom...

Všimli ste si november 1989?

November 89 priniesol celospoločenské zmeny a najmä slobodu a demokraciu, či trhové hospodárstvo. Kým za socializmu bolo centrálne riadené hospodárstvo, tak po roku 1989 sme zavádzali prvky trhovej ekonomiky. Kým snaha o centrálne riadenú ekonomiku viedla...

Ekonomika spomaľuje. Trh práce je stále silný

Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku podľa predbežných dát spomalila svoj medziročný rast na 1,1%. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástla o 0,2%. V druhom štvrťroku bolo tempo rastu HDP 0,4% medzikvartálne, respektíve 1,5% medziročne. Ekonomický rast bol...

Cenové tlaky definitívne ustupujú

Ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli o -0,3%. Áno, poklesli. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli potom ceny výrobcov pre tuzemsko vyššie o 6%. Ide o najnižšiu medziročnú infláciu u výrobcov od...

Reálne mzdy už rastú vo väčšine odvetví

Reálne mzdy vo väčšine odvetví v júli rástli. Postupne sa tak končí obdobie, kedy inflácia uberala z nominálnych miezd viac ako v danom období narástli. Počas siedmeho mesiaca roka narástli reálne mzdy až v 7 z 10 odvetví. O viac ako 2% rástli reálne mzdy v obchode...