Spotrebiteľské ceny vo februári vzrástli o 0,5% medzimesačne a 3,4% medziročne. Ceny tak stále rastú, ale pomalším tempom. V januári bola inflácia na úrovni 3,9% a pred rokom na úrovni 15,4% (február 2023). Inflácia tak postupne odznieva presne podľa predpokladov a v blízkej dobe sa zrejme dostane pod 3%. Každá ďalšia desatinka redukcie však už pôjde dole ťažšie.

Čo zdraželo? V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sú drahšie ceny v autobusovej doprave ako aj pohonné látky (a to až o +4,5%!). Prudko zdraželi tabakové výrobky kvôli zvýšeniu spotrebnej dane a to o +6,4% medzimesačne. Staré zásoby cigariet sa pritom obvykle dostávajú z pultov postupne, takže toto zdražovanie môžeme vidieť ešte aj v nasledujúcich mesiacoch. Tretia dôležitá kategória, ktorá mala podstatný vplyv na februárové zdražovanie, je nábytok a bytové zariadenia, kde sa zvýšili ceny tovarov a služieb za údržbu domácnosti. Cenovky dvoch váhovo najvýznamnejších kategórií tiež zdraželi. Náklady na bývanie a energie sú vyššie o +0,1% a ceny potravín a nealko nápojov boli tiež vyššie o +0,1%.

Inflácia je najnižšia za viac ako dva roky. Ceny potravín zatiaľ neklesajú.
Zdroj: ŠÚSR, NBS

Samotné ceny potravín (teda bez nealka) sú medzimesačne vyššie o +0,1%. Naposledy ich ceny medzimesačne klesli v auguste 2023 a to viac menej pod vplyvom sezónnosti. Pohľad na bázický index cien potravín hovorí, že potraviny sú v podstate najdrahšie v histórii. Ako je to možné? Ceny potravín totiž klesajú dlhodobo zriedkakedy. Preto je možné že ich rast sa spomalí, ale stále tu s nami zostane. Spoliehať sa preto na dlhodobý pokles cien potravín môže byť zradné. Skôr bude dôležité, aby rast životných nákladov bol pomalší ako rast príjmov domácností.

Inflácia je najnižšia za viac ako dva roky. Ceny potravín zatiaľ neklesajú.
Zdroj: Eurostat, ŠÚSR, NBS

Medziročná celková inflácia ako aj potravinová inflácia sa však celkom určite zmierni a to vďaka medziročnej porovnávacej báze. Vývoj v jednotlivých krajinách sa však môže rôzniť a mať rozdielnu dynamiku. Napríklad v Poľsku prišlo vo februári po prvý raz k medzimesačnému poklesu potravín a nealko nápojov po štyroch mesiacoch rastu. V Maďarsku sa ceny potravín v januári a februári medzimesačne zvýšili a niekoľko predchádzajúcich mesiacov sa striedal rast a pokles. A v Česku s malou výnimkou vidíme medzimesačné úbytky zhruba od polovice minulého roku. A to aj v prípade chleba a pečiva, kde vidno neprerušený medzimesačný pokles od mája 2023. Naopak na Slovensku je avizované zdražovanie cien pečiva kvôli nedostatku pracovnej sily. Pritom v Čechách je dlhodobo vysoký nedostatok kvalifikovaných zamestnancov rovnako ako na Slovensku.

Čo zlacnelo? Nižšie ceny v porovnaní s januárom boli pri položkách ako odevy a obuv (-0,6%) alebo výrobkov pre osobnú starostlivosť (-0,5%).

V medziročnom porovnaní bolo vidno dvojciferný rast cien vo vzdelávaní a pri alkohole a tabaku. Ako uvádzajú štatistici, tak medziročne vyššie ceny zaznamenalo 7 z 9 zložiek potravín. Ale prirodzene vzhľadom na vyššou porovnávaciu bázu sa medziročný rast cien spomaľoval (ceny teda medziročne rástli ale pomalším tempom). V kategórii alkohol a tabak boli ceny tabaku medziročne vyššie o +12,5% a destilátov o +21,4%.

Inflácia je najnižšia za viac ako dva roky. Ceny potravín zatiaľ neklesajú.
Zdroj: ŠÚSR, NBS

Čo čakať ďalej? V ďalších mesiacoch by mali zdražieť viaceré poplatky vo verejnej správe a pokračovať budú zrejme dozvuky nárastu cien spotrebných daní. Vzhľadom na situáciu rozpočtu sa nedá vylúčiť ani úvaha o zvýšení dane z pridanej hodnoty, čo by malo rýchly pozitívny efekt na napĺňanie štátnej kasy. Uvidíme čo prinesú ďalšie mesiace. Zrejme to však nebude viesť k akcelerácii celkovej inflácie. Tá by mala postupne zvoľňovať a už v najbližších mesiacoch sa dostať pod hranicu 3%.

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB