Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku podľa predbežných dát spomalila svoj medziročný rast na 1,1%. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástla o 0,2%. V druhom štvrťroku bolo tempo rastu HDP 0,4% medzikvartálne, respektíve 1,5% medziročne.

Ekonomický rast bol v treťom štvrťroku ťahaný najmä pozitívnym vývojom v zahraničnom obchode. Pod jeho kladné sadlo sa podľa mesačných dát podpisuje najmä vývoz automobilov, ale aj zlepšovanie bilancie s energokomoditami. Celkovo je však import tlmený poklesom spotreby domácností.

Ako uvádzajú štatistici, tak domáci dopyt ktorého signifikantnou časťou je spotreba domácností, poklesol a to práve aj vplyvom slabnúcej spotreby domácností, či poklesom stavu zásob. Spotreba zatiaľ nezareagovala na nábeh rastu reálnych miezd vo viacerých odvetvia, a jej nábeh bude zrejme postupný.

Ekonomiku zrejme podporili investície vplyvom dočerpávania eurofondov, ktorých čerpanie sa zrýchlilo vplyvom opatrení úradníckej vlády. V budúcom roku však bude sila tejto podpory s otáznikom, keďže eventuálne otváranie otázok už splnených míľnikov napríklad pri RRF môže čerpanie európskej podpory minimálne v tejto oblasti oddialiť.

Podporu však domácnosti a spotreba dostávajú z trhu práce. Zamestnanosť medziročne vzrástla o 0,2%. Zdá sa však že trh práce ťaží momentálne najmä z príchodu cudzincov na náš trh práce. Už dlhodobo sa zamestnávatelia sťažovali na nedostatok pracovnej sily a odchody zamestnancov na predčasný dôchodok ku koncu tohto roka môžu túto tendenciu ešte zosilniť. Nedostatok zamestnancov a dlhodobý odchod mladých ľudí bude pre slovenskú ekonomiku v ďalších rokoch stále väčším problémom.

Ekonomika spomaľuje. Trh práce je stále silný
Zdroj: ŠÚSR, NBS

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB