Rast slovenskej ekonomiky sa znižuje. Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR v treťom štvrťroku ekonomika medziročne v stálych cenách narástla o 1,1 percenta.

„Počas tretieho štvrťroka 2023 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 32,2 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 3,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 24,4 miliardy eur a medziročný rast v stálych cenách tak predstavoval 266 miliónov eur,“ uviedla hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Rast slovenskej ekonomiky bol podľa štatistikov podporený predovšetkým kladným saldom zahraničného obchodu. Naopak ekonomike príliš nepomáha domáci dopyt, ktorý medziročne poklesol v dôsledku útlmu konečnej spotreby domácností a poklesom stavu zásob.

Celková zamestnanosť dosiahla 2 milióny 437-tisíc osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 0,2 percenta. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných v porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roku narástol o 0,2 % a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 0,1 percenta.

Slovenská ekonomika spomaľuje. V treťom štvrťroku vzrástla o 1,1 percenta
Zdroj: ŠÚ SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: