Pád slovenskej ekonomiky bol v treťom štvrťroku nižší, ako sa čakalo. Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR hrubý domáci produkt (HDP) v treťom kvartáli medziročne klesol o 2,4 percenta v stálych cenách.


Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne znížil o 2,2 percenta. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 vzrástol o 11,7 percenta.

„Medziročný vývoj pridanej hodnoty naznačuje postupný návrat k predchádzajúcemu trendu pred pandemickou situáciou spôsobenou koronavírusom. Zvýšená aktivita v poslednom mesiaci druhého štvrťroka v kľúčových odvetviach priemyslu, najmä vo výrobe automobilov, pokračovala aj v treťom štvrťroku. Výrazne kladné saldo zahraničného obchodu bolo ťahané najmä zahraničným dopytom v oblasti automobilových výrobkov a významne tak prispieva k postupnému návratu do normálu,“ uviedol Štatistický úrad SR.