V treťom štvrťroku ekonomika krajín eurozóny vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom o 12,7 percenta. „Výrazné zlepšenie, ktoré je jednoznačne najväčším medzikvartálnym rastom zaznamenaným od začiatku zberu dát (v roku 1995), prišlo po rekordnom prepade v druhom kvartáli (-11,8 % q/q). Medziročný prepad HDP menového bloku sa zmiernil na -4,3 % (z -14,8 % r/r v druhom štvrťroku),“ upoznorila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.


V druhom štvrťroku HDP eurozóny vykázalo výrazný pokles pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. „Viaceré prevádzky a služby boli vtedy dočasne zatvorené, resp. pozastavené. Uvoľňovanie opatrení, ktoré nasledovalo koncom druhého kvartálu, umožnilo obnovovanie ekonomickej aktivity, ktoré počas leta pokračovalo dobrým tempom,“ dodala Muchová.

Výsledky za jednotlivé krajiny, až na niektoré výnimky, neboli zatiaľ zverejnené.