Ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli o -0,3%. Áno, poklesli. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli potom ceny výrobcov pre tuzemsko vyššie o 6%. Ide o najnižšiu medziročnú infláciu u výrobcov od júla 2021, teda za viac ako dva roky. Cenové tlaky vo výrobnej oblasti teda definitívne ustupujú a to je dobrá správa aj pre spotrebiteľov.


V posledných mesiacoch nás potrápila najmä potravinová inflácia. A tu prichádzajú taktiež dobré správy. Ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli o -19,6%. Vďačíme za to najmä poklesu cien rastlinných výrobkov o -26,7%. Ceny živočíšnych výrobkov v auguste síce rástli, ale už iba jednociferným tempom +9,8%.

Cenový vývoj u výrobcov je v podstate predstihovým ukazovateľom vývoja cien u spotrebiteľov. Predovšetkým v prípadoch nákladovo tlačenej inflácie, čo bol a do veľkej miery stále je aj prípad Slovenska. Cenový šok spustený ruským vpádom na Ukrajinu teda definitívne doznieva. Vytvára sa tak predpoklad aj na postupný pomalý rast reálnych miezd.

Vývoj cien u výrobcov (PPI) a spotrebiteľov (CPI)

Cenové tlaky definitívne ustupujú
Zdroj: ŠÚ SR, NBS

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB