Reálne mzdy vo väčšine odvetví v júli rástli. Postupne sa tak končí obdobie, kedy inflácia uberala z nominálnych miezd viac ako v danom období narástli. Počas siedmeho mesiaca roka narástli reálne mzdy až v 7 z 10 odvetví. O viac ako 2% rástli reálne mzdy v obchode a stavebníctve. S prírastkom reálnej mzdy zhruba o 1% skončili v júli služby cestovného ruchu (ubytovanie, hotely a reštaurácie), vybrané trhové služby (+1,7%) ako aj priemysel (+1,3%).

Reálne mzdy poklesli v troch odvetviach a boli to infokomunikácie, doprava a skladovanie a predaj a oprava motorových vozidiel. V priemysle, ktorý je jedným z najväčších zamestnávateľov, sa reálne mzdy vrátili k rastu po 19 mesiacoch poklesu.

Medziročná miera inflácie dosiahla v júli 9,7% takže na rast reálnych miezd bol v podstate potrebný dvojciferný rast nominálnych miezd. Tento dvojciferný rast priemernej mesačne nominálnej mzdy sme zaznamenali v 7 z 10 odvetví. Najrýchlejšie rástli nominálne mzdy vo veľkoobchode, maloobchode a stavebníctve, kde poskočili medziročne o viac než 12%. Najpomalším tempom rástli mzdy v odvetviach s najvyššími priemernými platmi. A boli to infokomunikácie, doprava a predaj a oprava motorových vozidiel. Najsilnejší pokles životnej úrovne tak momentálne zaznamenávajú zamestnanci s doteraz relatívne vyššími zárobkami.

Zamestnanosť v júli medziročne klesla v 7 z 10 odvetví. V priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľom, klesla zamestnanosť o 0,5%. Z odvetví ktoré zamestnávajú väčší počet zamestnancov klesala zamestnanosť v trhových službách a maloobchode. Najväčší pokles zamestnanosti o takmer 4% bol v odvetviach reštaurácie a pohostinstvá a veľkoobchod. Naopak počet zamestnancov rástol v odvetví stavebníctva, ale aj infokomunikáciách a predaji a oprave motorových vozidiel.

Reálne mzdy v priemysle (medziročne v %)

Reálne mzdy už rastú vo väčšine odvetví
Zdroj: Bloomberg, ŠÚSR

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB