Priemerná mzda vo väčšine odvetví slovenskej ekonomiky v júli tohto roka rástla dvojciferným tempom. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Nominálne mzdy rástli o viac ako 12 percent, vo veľkoobchode na 1 429 eur, v maloobchode na 1 086 eur a tiež v stavebníctve na 1 028 eur. Najpomalšie rástli mzdy v informáciách a komunikácii o 5,3 percenta na úroveň 2 288 eur. Nižším tempom do desať percent rástli mzdy v doprave na1 302 eur mesačne a v predaji a oprave motorových vozidiel na 1 375 eur.


Mzdy vo väčšine sledovaných odvetví odolali inflácii, teda tempo ich rastu bolo vyššie ako rast cien. Reálne mzdy v júli medziročne vzrástli o viac ako dve percentá vo veľkoobchode, maloobchode a v stavebníctve, o jedno percent rástli v ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, vybraných trhových službách a tiež v priemysle. Reálny pokles miezd bol v informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a rovnako aj v predaji a oprave motorových vozidiel.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: