Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka dosiahla 1 419 eur pri medziročnom raste o 9,9 percenta. V hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 128 eur viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Napriek rastu mzdy stále ešte nedokázali odolať vysokej inflácii. Pokles reálnej mzdy však už druhý kvartál výrazne spomalil, aktuálne sa medziročne znížil o dve percentá. Sezónne očistená priemerná mzda oproti prvému štvrťroku vzrástla o 2,5 percenta.

Medziročný rast priemernej mzdy zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva. Relatívne najrýchlejšie vzrástli mzdy pracujúcim v oblasti nehnuteľností (o 15,4 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 13,8 %) a vo verejnej správe (o 13,6 %). Celkovo vyššie rasty o viac ako desať percent v porovnaní s  druhým štvrťrokom minulého roka dosiahlo 11 odvetví. Najvýraznejší prepad reálnej mzdy v intervale od 3,6 percenta do 4,8 percenta, pocítili zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, v odvetví informácie a komunikácia a predovšetkým v umení, zábave a rekreácii.

Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu, na úrovni 2,4 tisíca eur a viac, mali v odvetví finančné a poisťovacie činnosti, dodávka elektriny, plynu a pary a informácie a komunikácia. Najnižšia priemerná mzda, ktorá nedosiahla ani tisíc eur, bola v ubytovacích a stravovacích službách a ostatných činnostiach.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: