Zamestnaných v roku 2021 v porovnaní s obdobím pred pandémiou ubudlo vo všetkých sledovaných odvetviach s výnimkou informačných a komunikačných činností, ktoré navýšili pracovné kapacity o osem percent. Naopak, priemerná mzda sa vlani medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Zamestnanosť za celý vlaňajšok medziročne vzrástla len v dvoch spomedzi všetkých sledovaných odvetví ekonomiky. Viac zamestnaných osôb pracovalo v informačných a komunikačných činnostiach o 4,8 percenta a vo vybraných trhových službách o 0,2 percenta. V ostatných ôsmich sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles zamestnanosti od 1,5 percenta až po 9,2 percenta.

V priemere za rok 2021 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní o 11,9 percenta a dosiahla 790 eur. Najmenej rástla v doprave a skladovaní o 6,5 percenta a dosiahla 1 099 eur. Po zohľadnení vplyvu inflácie reálna mzda vzrástla najvýraznejšie v ubytovaní o 8,4 percenta. Najmenej v doprave a skladovaní o 3,2 percenta.

(Inzercia)