Priemerná mzda za november 2021? Medziročne sa nominálne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. Najviac v ubytovaní o 21 percent, kde dosiahla 837 eur mesačne. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Priemerná mzda za november 2021:

Dvojciferný rast zaznamenali aj mzdy vo veľkoobchode o 15,6 percenta a dosiahli 1 433 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel o 13,3 percenta (1 321 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 percenta (589 eur).

Mzda medziročne rástla aj v priemysle o 8,4 percenta, kde dosiahla 1 595 eur mesačne, v doprave a skladovaní o 7,3 percenta na úroveň 1 225 eur mesačne, vo vybraných trhových službách o 6,5 percenta do výšky 1 215 eur mesačne, maloobchode o 6,3 percenta na 945 eur mesačne, stavebníctve o 6,1 percenta na úroveň 898 eur mesačne a v informačných a komunikačných činnostiach o tri percentá na sumu 2 444 eur mesačne.

Priemerná mzda za november 2021 a 2020:

Priemerná reálna mesačná mzda v novembri 2021 oproti novembru 2020 vzrástla vo všetkých odvetviach s výnimkou informačných a komunikačných činností. Najvýraznejší relatívny rast sa prejavil v ubytovaní o 14,6 percenta, ďalej vo veľkoobchode o 9,5 percenta a v predaji a oprave motorových vozidiel o 7,3 percenta.

Najnižší rast bol zaznamenaný v maloobchode 0,7 percenta a v stavebníctve o 0,5 percenta. Súčasne v informačných a komunikačných činnostiach reálna mesačná mzda po zohľadnení inflácie medziročne klesla o 2,5 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: