Nominálne mzdy pokračujú aj v úvode roka v raste. V priemysle ako v jednom z najväčších zamestnávateľov pokračovali v januári 2024 dokonca ešte aj dvojciferným tempom. V ostatných odvetviach sa rast spomaľuje. Rast v odvetviach v porovnaní s minuloročným januárom varioval od +1,9% v odvetví infokomunikácií po +11% v priemysle.

Rast reálnych miezd sa však už začal rozchádzať. Pochopiteľne tento nominálny rast v infokomunikáciách nestačil na infláciu (i keď sa rast cien spomalil). Naopak v priemysle pokračujú v raste aj reálne mzdy, teda mzdy upravené o rast cenovej hladiny. Výsledkom je že v priemysle medziročne rástli reálne mzdy o +6,7%, v maloobchode o +5,4% a napríklad v stavebníctve o +1%. Naopak v odvetví informácie a komunikácia klesli reálne mzdy o zhruba -2%. Bolo tak jediným z 10 sledovaných odvetví kde reálne mzdy klesli.

Ak by ste však chceli, aby vám mzda rástla ešte rýchlejšie, museli by ste byť členom vlády kde porastú platy v desiatkach percent a v niektorých prípadoch takmer dvojnásobne. Tieto hodnoty však pochopiteľne celonárodnými štatistikami nezahýbu.

Zamestnanosť sa v prvých mesiacoch roka zvýšila v 6 z 10 sledovaných odvetví. O viac ako 4% medziročne vzrástol v januári počet zamestnancov v trhových službách alebo infokomunikáciách. Zhruba o 2% to bolo v odvetviach stavebníctva, v ubytovaní alebo predaji a opravách vozidiel.

Pokles zamestnancov však bol zaznamenaný v dôležitom sektore priemyslu a o to o -2,1% medziročne. Pozoruhodné je že úbytok zamestnancov v priemysle pokračuje už takmer dva roky. Aktuálne tempo poklesu je zamestnávania v sektore je najsilnejšie od mája 2021. Môže to súvisieť s predchádzajúcim covidovým obdobím, alebo s problémami pri dodávkach komponentov spôsobených výpadkom na dopravných trasách.

Môže to však byť aj príprava na štart produkcie nových radov výrobkov, či signál hlbších dlhodobejších problémov. Samozrejme posledná varianta by bola najhoršia. Nezamestnanosť na Slovensku je v blízkosti historického minima. A tak skorší odchod do dôchodku v závere minulého roka a všeobecne silnejúci trend starnutia populácie je tiež pravdepodobný problém.

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB