Priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve vzrástla v druhom štvrťroku o +9,9% a dosiahla 1419 EUR. Vďaka najsilnejšiemu rastu za posledné dva roky a poklesu inflácie prišlo aj k zmierneniu poklesu reálnych miezd. Reálne mzdy, teda rast miezd upravený o rast cenovej hladiny, klesli o necelé -2% a v tomto ohľade ide o návrat ukazovateľa takmer na začiatok roku 2022.

Nominálne mzdy rástli vo všetkých 19 odvetviach hospodárstva a v 6 odvetviach to stačilo aj na „porazenie inflácie“. V týchto šiestich odvetviach teda rástla aj reálna mzda: dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, stavebníctvo, činnosť v oblasti nehnuteľností, vedecké a technické činnosti, verejná správa a obrana a zdravotníctvo.

Nárast reálnych miezd teda reálne pociťuje asi 820 tisíc pracovníkov, čo predstavuje takmer tretinu zo všetkých zamestnancov. Tento podiel by sa mal postupne rozširovať. Inflácia sa už dostala na jednocifernú úroveň a bude pravdepodobne aj ďalej klesať. Do konca roka by sa teda mohli k rastu vrátiť aj reálne mzdy za celú ekonomiku. Napriek riziku rastu niektorých regulovaných cien, by v budúcom roku mal vzhľadom na ostatný vývoj zostať rast cien limitovaný a preto je aj šanca na rast reálnych miezd v priebehu roku 2024.

Zamestnanosť

Zamestnanosť sa v druhom štvrťroku zvýšila o +0,2% medziročne. Ťahaná bola hore najmä vďaka rastu pracujúcich v službách, teda odvetví ktoré sa zotavuje z pandémie. Zamestnanosť sa zvýšila v 10 z celkovo 18 odvetví ekonomiky.

Iba v spomínanom sektore služieb pribudlo okolo +47 tisíc pracovných miest. Naopak napríklad v priemysle klesol počet pracovníkov asi o -40 tisíc. Trh práce narazil na svoje limity a zamestnávatelia sa už vo veľkej miere snažia obsadzovať voľné pracovné miesta príchodom pracovníkov zo zahraničia. V súvislosti so starnutím populácie to bude stále väčšia výzva aj v nasledujúcich rokoch.

Nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti bola podľa meraní ŠÚ SR najnižšia za dva a pol roka a v druhom štvrťroku klesla na 5,7%. Počet ľudí bez práce sa dostal pod hranicu 158 tisíc a medziročne bol ich počet nižší asi o 12 tisíc.

Napriek postupnému znižovaniu nezamestnanosti zostáva naším najväčším problémom dlhodobá nezamestnanosť, ktorá je často spojená s nižším vzdelaním. V širšom kontexte je však aj pre trh práce naozaj stále vážnejším problémom odchod mladých ľudí do zahraničia.

Marek Gábriš, hlavná ekonóm ČSOB