Slovensku sa darí napĺňať predpoklad, že boj s vysokou infláciou zvládne aj bez recesie. Ako totiž informoval Štatistický úrad SR, hrubý domáci produkt (HDP) v 2. štvrťroku medziročne stúpol o 1,5 %. V bežných cenách sa zvýšil o 3,1 miliardy na 30,3 miliardy eur, po očistení o infláciu dosiahol 23,4 miliardy eur.

Boj s infláciou sa darí zvládať bez recesie, dočkať by sme sa mohli aj rastu reálnych miezd

Zdroj: ŠÚ SR

Napriek rastúcim úrokovým sadzbám, kvôli ktorým Slovákom rastú splátky na hypotékach a klesajú ceny bývania, slovenské hospodárstvo nezasiahla recesia. Naďalej však tempo ekonomického rastu zostáva pomalé. Celoročný rast HDP by mohol podľa očakávaní dosiahnuť hodnotu 1,8 %, pričom by ho mali podporiť nevyčerpané eurofondy, firemné investície a stavebníctvo. V ďalšom roku by mala slovenská ekonomika zrýchliť a dosiahnuť rast HDP na úrovni 3 %.
Rástla aj celková zamestnanosť, ktorá v 2. štvrťroku dosiahla 2,43 milióna osôb a medziročne sa zvýšila o 0,1 %. Práve rastúca zamestnanosť, resp. klesajúca nezamestnanosť, bráni rýchlejšiemu spomaľovaniu inflácie, pretože tlačí na rast nominálnych miezd. Na druhej strane sa ale zvyšuje odolnosť ekonomiky.
V ďalších štvrťrokoch by mal rast nominálnych miezd predbehnúť mieru inflácie, čo znamená, že Slovákom sa po dlhšej dobe opäť zvýši kúpyschopnosť.

Inflácia na Slovensku v júli klesla na 9,7 % a po 16 mesiacoch dosiahla jednocifernú hodnotu. Klesla tak už 5. mesiac v rade. Naďalej je však najvyššia v eurozóne a jedna z najvyšších v EÚ. Jadrová inflácia dosiahla 10,6 %, čo je rovnaké tempo ako v júni.
Výsledok ovplyvnil najmä nižší medziročný rast cien potravín, energií a bývania. Rast cien v odbore bývanie a energie v júli klesol na úroveň 8,4 %, čo bola najnižšia hodnota od decembra 2021. Tempo zvyšovania cien potravín sa spomaľuje už 4 mesiace, v júli boli medziročne drahšie o 16,5 %. Svojou mierou prispelo aj zrušenie koncesionárskych poplatkov. Na výsledok má efekt taktiež porovnávacia báza z prechádzajúceho roka.

Boj s infláciou sa darí zvládať bez recesie, dočkať by sme sa mohli aj rastu reálnych miezd

Zdroj: ŠÚ SR, graf Portu

Pozitívny vývoj by mal pokračovať aj naďalej. Inflácia by za celý rok mohla dosiahnuť hodnoty okolo 11 % a v závere roka by mohla klesnúť k 7 %. V ďalšom roku sa počíta s ďalším zvoľňovaním zdražovania a v roku 2025 by sa mohlo Slovensku priblížiť k inflačnému cieľu 2 %. Rýchlejšiemu zníženiu rastu cien bráni nízka nezamestnanosť a silný nominálny rast platov, ale aj pretrvávajúca vysoká jadrová inflácia.

Marek Malina
analytik Portu