Dôchodkové dávky by sa mohli po novom valorizovať aj dvakrát ročne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení z dielne poslancom opozičnej strany Hlas-SD, ktorý parlament v stredu (7. december) posunul do druhého čítania. Poslanci tvrdia, že predkladaný návrh zákona reaguje na nevyhnutnosť systémovo „vyzbrojiť“ štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie cien.

Predkladaný návrh by zaviedol dve zmeny do určovania výšky dôchodkových dávok. Prvou je predĺženie obdobia, za ktoré sa posudzuje úroveň dôchodcovskej inflácie, zo šesť na deväť mesiacov. Druhá zmena zavádza mechanizmus mimoriadnej valorizácie v júli daného roka v prípade, že dôchodcovská dosiahne aspoň päť percent. Dôchodcom sa tak môžu penzie zvyšovať aj dvakrát ročne.

V praxi to bude vyzerať tak, že ak sa takzvaná dôchodcovská inflácia za prvých šesť mesiacov v roku dostane nad úroveň päť percent, penzie sa hneď k 1. júlu budú valorizovať o reálne percento dôchodcovskej inflácie za prvý polrok. Potom sa budú opäť zvyšovať štandardne v januári nasledujúceho roka. V tomto prípade sa ale použije percento dôchodcovskej inflácie za tretí štvrťrok roka, v ktorom sa už penzie valorizovali v lete. Zamedzí sa tak „opakovanej“ valorizácii.

Ak novela prejde parlamentom, mimoriadna valorizácia sa môže uplatniť už v lete budúceho roka. Posudzované obdobie dôchodcovskej inflácie na úrovni deväť mesiacov začne platiť až v januári 2024.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: