Napriek vysokému rastu cien, na ktoré na Slovensku zásadným spôsobom doplatil aj vývoj reálnych miezd, situácia z globálneho pohľadu nie je až taká zlá, ako by sa mohla zdať. Existuje teda nádej, že sa ekonomika dokáže z aktuálnej krízy pozviechať aj bez zásadnej recesie či prepúšťania.

Trhy totiž v posledných týždňoch zaplavili viaceré pozitívne správy. Napríklad, cena plynu v Európe klesla pod úroveň 50 eur za MWh, prudko zlacnela lodná kontajnerová preprava, niekoľko mesiacov v rade klesajú i svetové ceny potravín. Hoci tieto ukazovatele môžu vyzerať príliš odtrhnuté od slovenských reálií, faktom je, že ide o dôležité protiinflačné tlaky. Tie sa v plnej miere dokážu na spotrebiteľských cenách prejaviť až s odstupom, no už teraz inflácia spomaľuje tak v USA, ako aj v EÚ.

Veľkú odolnosť preukazuje aj hospodárstvo oboch týchto ekonomických veľmocí, vrátane ich trhu práce. Nezamestnaných totiž nepribúda, rast podnikateľskej aktivity v eurozóne stúpol na deväťmesačné maximum a čoraz častejšie sa hovorí, že USA i eurozóna sa dokážu vyhnúť recesii. Tento pozitívny vývoj však vyvoláva aj obavy. Ekonómovia upozorňujú, že silný dopyt spotrebiteľov bude brániť skroteniu inflácie na požadované úrovne. Prípadne vytvára riziko, že sa vysoká inflácia vráti a výraznejšiemu „uťahovaniu si opaskov“ sa nevyhneme.

Prepečie sa nám boj s infláciou aj bez recesie?
Foto: Pexels / Karolina Grabowska

Na Slovensku však napriek uvedeným pozitívnym správam k znižovaniu životnej úrovne už dochádza. Ako upozornil Štatistický úrad SR, reálne mzdy vo 4. štvrťroku aj za celý rok 2022 zaznamenali najprudší prepad za posledných 22 rokov. Pozitívnou správou však je, že miera nezamestnanosti v poslednom štvrťroku a aj za celý rok 2022 klesla k 6 %. Hoci teda ľudia musia čeliť zvýšeným nákladom, ktoré nie sú pokryté v plnej miere rastom ich príjmov, existuje nádej, že z aktuálnej ekonomickej krízy sa dokážeme dostať bez toho, aby sa k slovu dostali katastrofické scenáre.

Európske indexy porážajú americké

Index EuroStoxx 50 si pripísal od začiatku roka 12 % a S&P 500 iba 5,8 %. Takýto vývoj čakal málokto, pretože energetická kríza a vojna dopadajú na Európu viac.

Môže to byť ale dané aj tým, že všetky sektory ekonomiky sú z hľadiska ocenenia európskych akcií lacnejšie, ako v prípade amerických. Graf nižšie porovnáva tieto akciové trhy z pohľadu ceny akcií a ich očakávaného zisku o 24 mesiacov. Podiely európskych spoločností sa obchodujú v pomere k zisku lacnejšie v každom odvetví. Zároveň index S&P 500 je viac vystavený technologickým firmám, ktorých ocenenie bolo vysoké a počas posledných mesiacov stratili veľkú časť hodnoty. EuroStoxx je z väčšej miery zložený z podnikov tzv. tradičného odvetvia a ich cena v takej miere neklesala.

Prepečie sa nám boj s infláciou aj bez recesie?

Autor: Marek Malina, analytik Portu