Našetrené peniaze z envirofondu by sa mali vrátiť do podnikov a nemajú slúžiť na vykrývanie štátneho dlhu. Tvrdia do firmy združené v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). Zamestnávatelia tvrdia, že sú znepokojení vyjadreniami politikov či kompetentných inštitúcií na margo kompenzácií nepriamych CO2 nákladov pre energeticky náročné podniky.


„Vo verejnom priestore opakovane zaznieva, že fabriky, ktoré boli nútené odstaviť svoju výrobu žiadajú vládu o mimoriadnu pomoc z peňazí zo štátneho rozpočtu. Fabriky dotknuté vysokými cenami elektrickej energie vládu už viac ako dva roky žiadali novelizáciu o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá by nastavila predvídateľný rámec kompenzácií nepriamych CO2 nákladov na úroveň ostatných priemyselných krajín Európskej únie,“ tvrdia firmy.

Kompenzácie sú vyplácané z Environmentálneho fondu, ktorého príjmy tvoria zisky z predaja emisných povoleniek. Emisné povolenky v hodnote stoviek miliónov eur podľa AZZZ získava Slovensko od Európskej únie bezodplatne a tie ďalej predáva práve priemyselným podnikom. „Nejde tak o mimoriadnu pomoc, ktorá by mala byť dotovaná zo štátneho rozpočtu,“ dodali zamestnávatelia.

Nedávno sa ku kompenzáciám vyjadril aj samotný Environmentálny fond, ktorý potvrdil, že štát využíva jeho prostriedky na vykrývanie štátneho dlhu. Podľa zamestnávateľov je to v rozpore s ich účelom a taktiež v rozpore so smernicou Európskej komisie. „Prostriedky z jeho účtu tak nemôžu byť vyplatené slovenským fabrikám, nakoľko by sa Slovensku zhoršil rating a zvýšil deficit štátneho rozpočtu,“ tvrdí AZZZ.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: