Tržby slovenských obchodníkov v úvode roka v súlade s predpokladmi klesli. Novoročný povianočný pokles bol však miernejší ako sme očakávali a tržby naďalej naznačujú, že spotreba domácnosti ostáva relatívne odolná i napriek masívnemu poklesu reálnej mzdy a zhoršenej spotrebiteľskej dôvere domácnosti.

Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (v stálych cenách) v januári znížili o 0,4% (sezónne očistené). Ostali tak približne na úrovni z úvodu minulého roka – oproti januáru 2022 boli vyššie len nepatrne o 0,1%. Zdá sa, že pandémia priniesla, aspoň nateraz, štrukturálnu zmenu vo vianočných a povianočných tržbách. Kým pred jej vypuknutím sme pozorovali trend posilňovania povianočných výpredajov, čo sa prejavovalo najmä na silnejších januárových tržbách, v období pandémie, ale i po nej, pozorujeme skôr efekt silnejúceho predvianočného predaja a naopak slabších povianočných výpredajov. Čiastočne to potvrdzuje aj tohtoročný január. Medzimesačný pokles tržieb bol tentokrát silnejší ako bývalo zvykom v minulosti (naopak, i vianočný efekt bol silnejší ako sme očakávali) a na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov, kedy boli tržby o 2-3% vyššie ako v období pred pandémiou (rovnaké obdobie roku 2019), v januári boli oproti januáru 2020 (tesne pred pandémiou) i januáru 2019 nižšie o približne 3% (oproti 2020 o 2,6%, oproti 2019 až o 3,5%).

Slabšie čísla v januári, možno trocha prekvapivo, zaznamenali najmä veľké obchodné reťazce. Ich tržby sa prepadli pomerne významne v porovnaní s koncom minulého roka (-2,8% – sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), rovnakým obdobím minulého roka (-6,2%) i v porovnaní s obdobím spred pandémie (oproti januáru 2020 boli nižšie o -6,2%). Tržby však klesali aj v menšej časti potravinového segmentu, v špecializovaných predajniach potravín. Na rozdiel od našich očakávaní, že vysoká inflácia bude presúvať spotrebiteľov skôr od malých k veľkým prevádzkam, ktoré zvyčajne vedia lepšie konkurovať cenou, bol však pokles tržieb menších špecializovaných predajniach potravín výrazne miernejší (medziročne o 1,7%, oproti januáru 2020 o 2,7%).

V úvode roka klesali tržby aj vo väčšine nepotravinového predaja, hoci v medziročnom porovnaní tu boli zvyčajne predsa len stále vyššie ako v rovnakom období minulého roka. Výnimkou bol predaj tovaru pre domácnosť (nábytok, domáci textil, domáce spotrebiče), kde sa tržby medziročne prepadli o 10,7%. Dlhodobý trend poklesu naďalej potvrdzujú aj trhoviská (-17,6% medziročne). Naopak, darí sa predajú elektroniky v špecializovaných predajniach (34,1%), medziročne vyššie tržby si pripísali aj internetové obchody (3,8%), tovar pre kultúru a rekreáciu (6,1%), či ostatné špecializované predajne (odev, obuv, lieky, kvety atď – o 3,3%).

Po silnom decembri opätovne zoslabli tržby slovenských ubytovacích zariadení, ktoré v porovnaní s decembrom klesli až o 7,5% (sezónne očistené). Podobný medzimesačný pokles zaznamenali i stravovacie zariadenia (o 7,2%), ktoré však na rozdiel od hotelov ani v závere roka nerástli. Obe časti „turizmu“ si síce udržali pomerne silné dynamiky medziročného rastu – hotely o 85%, reštaurácie o 43%, najmä však vďaka nízkej porovnávacej báze. V úvode minulého roka sa tento sektor len veľmi opatrne začínal rozbiehať po pandemickej uzávere. Pandemické obmedzenia pritom stále neumožňovali ich plný chod. Viac o úrovni tržieb preto stále napovedá porovnanie s obdobím spred pandémie. V porovnaní s januárom 2020 boli tržby ubytovacích zariadení nižšie o 9,8%, stravovacích zariadení až o 17,0%. Najmä reštaurácie už dlhšiu dobu pociťujú stratu dopytu, ktorý je najskôr tlmený rekordne vysokou infláciou a poklesom tzv. menučkových reštaurácií, kde sa časť stravníkov presunula ku „krabičkám“ (domáce varenie). Už menej sa v závere minulého roka nižšie reálne príjmy domácnosti prejavovali v hoteloch, kde gro klientely tvorí vyššia resp. vyššia stredná príjmová trieda, ktorá svoju spotrebu nevyhnutne v dôsledku vysokej inflácie neobmedzuje. I januárový pokles tržieb hotelov pritom viac ako inflácií pripisujeme nepriaznivému počasiu (teplo bez snehu) na horách na prelome rokov, predovšetkým v kľúčovom prvom týždni roka.

Jedinou zložkou spotreby, ktorá v úvode roka rástla, boli predaje a oprava áut. Tržby v tomto segmente v porovnaní s koncom roka vzrástli o 4,8% (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 9,3% až na 20,6%. V porovnaní s januárom 2020 boli tržby v predaji a oprave áut vyššie o 13,9% Naďalej pritom platí, že tržby v predaji áut stále určuje najmä ich ponuka, čo zvyšuje aj ich volatilitu.

Výhľad

Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie. Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti a odznení vianočného efektu (vyššia motivácia siahať na úspory) očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank