Počet nových registrovaných áut v EU rastie dvojciferným tempom druhý mesiac v tomto kalendárnom roku (a siedmy mesiac v rade). Zatiaľ je to aj vďaka nižšej porovnávacej základni zo začiatku minulého roka. Dobrou správou je, že väčšina trhov EU zaznamenala slušný rast.


Počet registrovaných nových osobných áut v EU sa vo februári medziročne zvýšil dvojciferným tempom druhý mesiac v tomto kalendárnom roku a siedmy mesiac v rade. Vo februári to bolo v EU o +11,5% a za január až február +11,4%. Treba poznamenať, že je to aj kvôli nízkej porovnávacej báze z predchádzajúceho roka, ktorú spôsobil nedostatok dodávok polovodičových súčiastok v prvej polovici 2022. Tou dobrou správou je, že rast predajnosti zaznamenala väčšina významných trhov v EU. Španielsko zaregistrovalo medziročný prírastok o +19,2% a Taliansko o +17,4% (február 2023 verzus február 2022). Francúzsko rástlo vo februári tempom +9,4% medziročne. Z veľkých trhov má zatiaľ o niečo pomalší rozbeh iba Nemecko s prírastkom o takmer 3% v druhom mesiaci roka. Pre Slovensko ako automobilovú veľmoc a najväčšieho producenta áut na obyvateľa na svete je to dôležité.

Do určitej miery tento trend od začiatku roka potvrdzujú aj skôr publikované údaje ŠÚSR o tržbách v priemysle, keď reálne tržby vo výrobe dopravných prostriedkov v prvom mesiaci roka medziročne vzrástli o 7,4%. Vývoz strojov a dopravných zariadení sa tiež podpísal pod solídny januárový nárast exportu za celú našu ekonomiku (ktorá je silne priemyselne a pro-exportne orientovaná). No a na záver spomeňme, že nové objednávky motorových vozidiel v januári vzrástli medziročne o 4,9%. Tieto čísla tiež dávajú určitú nádej aspoň pre túto časť slovenského priemyslu do ďalších mesiacov.

Registrácie nových osobných áut v EÚ

Počet nových registrovaných áut v EU rastie dvojciferným tempom

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB