Odborník ERA upozorňuje na najčastejšie spôsoby, ako dochádza k podvodom v obchodnom styku.

Lákavá a seriózne vyzerajúca ponuka, alebo biznis na prvý pohľad s „overeným“ obchodným partnerom, len do iného skladu. To je len pár príkladov, ktoré sa namiesto „obchodu storočia“ končia finančným zruinovaním firiem, pretože naleteli podvodníkom. „Podvodom v obchodnom styku opäť pribúda. Firmy často dôverčivo, niekedy v dôsledku časovej tiesni, no najmä z nedbalosti a nedostatočného preverenia dôveryhodnosti a finančných ukazovateľov, pristúpia na lukratívne vyzerajúci obchod, ktorý ich však doslova potopí. Veľakrát pritom podvodná firma pochádza aj zo zahraničia, prípadne tam má partnera,“ upozorňuje Juraj Janči, senior konzultant nadnárodnej spoločnosti Expense Reduction Analysts. ERA patrí už 30. rokov k vedúcim špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem a s tým súvisiacich procesov. Práve podvody v obchodnom styku sú jednou z oblastí, kde firmy prichádzajú doslova o majetok a kde sa dá správnym nastavením procesov predísť podvodu, a tým aj finančným stratám. Tu je 7 najčastejších typov podvodného konania a rád, ako im vo firme predísť.

Podvodníci majú rôzne praktiky, ako firmy „vybieliť“

Ilustračná snímka: pexels.com

Lukratívny obchod

Dostali ste do firmy gigantickú objednávku, pri ktorej už rozmýšľate, či prijmete nových zamestnancov, aby ste ju dokázali načas a v požadovanom množstve zabezpečiť? „Firma by mala byť vždy na pozore, ak príde lukratívne vyzerajúca ponuka, prípadne neprimerané, napríklad už dvoj- či trojnásobné navýšenie objednávok oproti dlhodobému štandardu bez dodatočného dovysvetlenia. A to najmä, ak ide o náhly záujem od neznámej spoločnosti,“ upozorňuje odborník ERA. Obvykle ide totiž taká spoločnosť do biznisu už so zámerom vopred zaň nezaplatiť a spoločnosť uvedie do druhotnej platobnej neschopnosti a následného úpadku. Najlepším riešením je vždy si preveriť obchodného partnera, prípadne priamo osoby a kontakty. „Firmu by vždy malo zaujímať viac, ako len oblasť, v ktorej obchodný partner pôsobí. Napríklad finančné výkazy, pomerové ukazovatele, negatívne platobné skúsenosti a podobne. No hoci sa mnohé informácie dajú získať z verejných zdrojov, ak sa zákazky pohybujú vo väčších sumách, odporúčal by som obrátiť sa na profesionála,“ konštatuje Juraj Janči. Následne dodávateľský vzťah zazmluvte, a to cez rámcovú, príp. dodávateľskú zmluvu. Nasleduje dodávka oproti predplatbe, respektíve na limitujúcu splatnosť tak, aby sa dalo predísť možnosti veľkého objemu tovaru mimo firmu bez zaplatenia. A buďte stále opatrný.

Časová tieseň, resp. zmeny na poslednú chvíľu

Lukratívna zákazka je zväčša spojená aj s požiadavkou na okamžité dodanie. Snahou podvodníka je eliminovať čo najviac možnosti firmy odhaliť ho. „V časovej tiesni sa obvykle robí najviac chýb a prehliadnu sa aj veci, ktoré by sa za iných okolností nestali,“ upozorňuje. Ak preto pri akomkoľvek tlaku od obchodného partnera zbystrite pozornosť. S platbou či dodaním tovaru počkajte, kým si identitu aj záujem obchodného partnera nepreveríte. Výhodou je, ak si manažujete svoje pohľadávky, a to aj prostredníctvom poistenia. Pri výbere najvhodnejšieho poistenia vzhľadom na váš biznis je najlepšie sa obrátiť na profesionálov.

Vyexpedovali ste tovar a zrazu Vám niekto zavolá, že odberateľ otvoril nový sklad, resp. starý sklad prerába a zatiaľ je tovar potrebné preložiť do iného kamióna niekde na pumpe? Pozor, pozor a ešte raz pozor! „Toto sú rovnako známe praktiky podvodníkov, ktoré sú často úspešné, pretože narábajú s časovou tiesňou a stresom“, pomenúva príčiny Juraj Janči. Zároveň dodáva: „Mnoho výrobných firiem pracuje s režimom dodania Ex works, t.j. tovar ako keby vyložili za fabriku a ďalej sa nestarajú a ich zodpovednosť za tovar je už na kupujúcom. To je jedným zo spôsobov, ako sa brániť odcudzeniu tovaru počas jeho transferu k zákazníkovi.

Partner zo zahraničia a biely kôň

V dôsledku globalizácie sú podvody často páchané nadnárodnými skupinami s územným presahom jedného štátu. Vzhľadom na väčšie povedomie, širší prístup k technickým prostriedkom a paradoxne voľnejšie obchodné právo však dáva väčšie možnosti páchať túto trestnú činnosť kriminálnym skupinám zo západnej časti EÚ. „No tak, ako kriminálna skupina zo zahraničia môže páchať trestnú činnosť ukradnutím identity druhej spoločnosti a objednávaním si tovaru pod jej hlavičkou, tak aj skupina, povedzme, zo Slovenska pácha trestnú činnosť tak, že prevedie zadlženú spoločnosť na „bieleho koňa“, osobu, ktorá pochádza zo zahraničia,“ hovorí Juraj Janči. V súčasnosti sa tzv. biele kone využívajú pri úverových a faktoringových podvodoch. Cieľom je zbaviť sa firmy s tým, že pred následným prepisom na „biele kone“ bývalí majitelia a konatelia častokrát zdvoj-trojnásobia objem objednaného tovaru alebo materiálu a následne prevedú firmy do okolitých krajín, pričom konatelia pochádzajú z inej krajiny, ako je adresa firmy. Ako pripomína odborník, aj tu platí, dôveruj, ale preveruj! Práve obchodné informácie a monitorovanie obchodného partnera vás udržia v strehu a pripravených. Neopomínajte ich ani v prípade, že sa obchod odohráva na základe osobných vzťahov a preferencií. „Nikdy a nikde nesmie chýbať mechanizmus kontroly a preverenia partnera, s ktorým plánujete obchodovať, a to aj opakovane – musí to byť neustála činnosť. V súčasnosti existuje široká škála informačných a poisťovacích spoločností, ktoré poskytujú kompletný prehľad o väčšine obchodných partnerov, a to celosvetovo,“ konštatuje Juraj Janči.

Odcudzená identita

Podvodníci často vystupujú pod falošnou identitou reálnych firiem, najmä s dobrým platobným záznamom a morálkou, aby si zaobstarali tovar a služby od ich zákazníkov. Falošné emailové adresy verejne dostupných emailových účtov nastavia tak, že poškodená firma si myslí, že jedná so zástupcami reálnej spoločnosti. „Podvodníci sú dobre organizovaní, dostanú sa do telefónnych liniek, vytvárajú emailové adresy, falšujú objednávkové formuláre, kupujú informácie z obchodného registra a podiely v obchodnom registri s cieľom otvorenia účtu kupujúceho v spoločnosti,“ podotýka. Aj preto je dôležité, aby ste si obchodného partnera overili nielen cez registre, ale po obdržaní objednávkového formuláru urobili aj preventívne opatrenia. A to najmä, ak je z cudziny a od nového odberateľa. Porovnajte aj logo spoločnosti na webstránke s tým na objednávke. Falošné objednávkové formuláre nikdy nebudú dokonalé. Nebojte sa kontaktovať firmu cez dostupné kontakty (email a telefón) a dopytujte sa na meno pracovníka, ktorý vás kontaktoval. „Niekedy stačí telefonát cez ústredňu, či spojovateľku aby sa podvodný riaditeľ, či zástupca firmy odhalil. Tak ako vždy, podvodníci vytvárajú dojem lukratívneho biznisu, spojený s časovým nátlakom, aby sa rýchlo biznis uzavrel a tovar dodal do prenajatého skladu, kde sa scudzí“, dodáva Juraj Janči.

SCAM, falošná komunikácia cez email a sociálne siete

Podvodníci veľmi podrobne sledujú nové trendy a komunikáciu okrem telefónov prenášajú aj na sociálne siete a komunikátory ako Messenger, Viber, či Whatsapp. Kto by neuveril familiárnemu osloveniu cez Whatsapp či iné siete od vlastného šéfa, ktorého síce nikdy nevidel, no v prípade nadnárodnej spoločnosti to nie je nezvyčajné. V dobrej viere vyhovieť nadriadenému často naletí podvodníkovi. „Podvodné zastúpenie, tzv. Scam – je zameraná najmä na interných zamestnancov poškodenej spoločnosti. Podvodníci si zámerne vyberajú nadnárodné spoločnosti, prípadne sa vydávajú za skupinových, či regionálnych majiteľov, riaditeľov,“ hovorí Juraj Janči. Títo, zväčša mailom či na sociálnych sieťach, kontaktujú lokálny manažment, resp. zamestnancov, ktorých oslovia za účelom vylákania finančných prostriedkov do „centrály“. Používajú familiárne oslovenia krstným menom. Toto je podchytené súrnosťou a naliehavosťou prípadu. „Podvodníci zneužívajú neznalosť zabezpečených procesov, naivitu oslovených a ich snahu pomôcť. Na žiadosti cez sociálne siete je lepšie vôbec neodpovedať a ísť oficiálnou cestou,“ upozorňuje Juraj Janči. V prípade, že komunikáciu vediete cez email, vždy porovnajte formát emailovej adresy obchodného partnera z objednávky s firemnými na webe. Zvyčajne existuje len jeden formát pre celú spoločnosť. Akýkoľvek rozdiel považujte za podozrivý. Opatrní buďte aj ku generickým emailovým adresám, či privátne emaily na sieti gmail.com . Obdobne skontrolujte formát telefónneho čísla. Pokiaľ ide o text emailu, často sú chyby vo vetnej skladbe alebo preklepy v objednávkovom formulári. Nastavte aj interné meradlá na kontrolu pravosti dokumentu.

Falošný účet

Varovným signálom, že sa obchodný partner snaží o podvod, je aj zmena účtu, prípadne tieto  informácie podáva zamestnanec, ktorý na to nemá poverenie. „Zmeny požiadaviek – vrátane bankového účtu – treba vždy porovnať s dodávateľom. Pri pochybnostiach by firma mala zavolať vedeniu obchodného partnera a skontrolovať pravosť,“ vysvetľuje. Majte vo firme dvojitú kontrolu. Pár minút môže zachrániť milióny eur. Inštruujte aj účtovné oddelenie.

Kombinácia – žiaden voľný sklad, časový stres, ukradnutie identity

Nový obchod vyzerá sľubne, firma je nadnárodný predajca potravín, žiadosť o zdvojnásobenie objednávky je prijatá, no obchodný partner na poslednú chvíľu zavolá, že nemá voľný centrálny sklad, a je preto potrebné poslať tovar do iného. „Túto metódu obľubujú aj podvodníci, ktorí sa vydávajú za reálne firmy – dochádza teda jednak k odcudzeniu korporátnej identity, ktorí vedia „presmerovať“ dodávky do fiktívnych skladov, kde doručený tovar scudzia a rýchlo speňažia,“ hovorí Juraj Janči.Predtým, než tovar pošlete do neznáma, preverte a volajte vedeniu obchodného partnera. Hoci žijeme v modernej dobe, všetky zmeny si potvrďte na papieri.

Ako dodáva na záver odborník ERA, podvodníci sa vždy budú snažiť byť o krok vpred pred ostatnými, aplikujúc najnovšie technológie, virtuálny svet. „Je len na nás, ako si nastavíme interné kroky overovania kontaktov, sledovania zmien a podobne. Je to koniec koncov vždy o tom, či sa necháme uviesť do omylu zanedbaním pravidiel, alebo sa budeme snažiť voči takýmto pokusom brániť,“ konštatuje Juraj Janči.