Ošiaľ okolo umelej inteligencie tlačí trh do nových extrémov. V čase vrcholiaceho pesimizmu a obáv z recesie v USA vyvolaných bankovou krízou nastal na amerických akciových trhoch nový zvrat. Približne v tomto čase totiž OpenAI prišla s GPT-4 a odvtedy už nič nie je ako predtým. Každá firma súvisiaca s umelou inteligenciou vidí, ako jej akcie vystrelili v špekulatívnej horúčke. Polovodičový tematický kôš Saxo Bank, úzko súvisiaci s AI, vzrástol do polovice marca o 17,5 % a do polovice júna o takmer 40%. Ešte pôsobivejšie si vedie tematický kôš „bublín“, ktorý počas toho istého obdobia posilnil z 8 % na 37,8 %.

Polovodičový priemysel a AI vykazujú správanie podobné bublinám na akciovom trhu

Zatiaľ čo ošiaľ okolo umelej inteligencie prebudil priam animálne vášne a rastúci optimizmus ohľadne zvýšenia produktivity, zvýšil tiež riziko pre americký akciový trh. Ocenenie amerických akcií sa vrátilo na najvyššie úrovne od apríla 2022 a trh sa začína javiť ako našponovaný. Hoci je príliš skoro hovoriť o celkovej bubline na trhu, polovodičový priemysel jasne vykazuje správanie podobné bublinám. Ocenenie akcií polovodičových firiem je najvyššie od roku 2010,“ varuje akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.

Ďalším rizikom, ktoré sa podľa neho na trh vrátilo, hoci sa očakávalo, že už nikdy nepríde, je koncentrácia akciového trhu v USA. Tento rok sa akciová rally niesla v znamení úzkej skupiny veľkých spoločností, keďže sa očakáva, že nová technológia umelej inteligencie prinesie najväčšie ekonomické zisky práve veľkým technologickým titulom. „Miera koncentrácie na americkom akciovom trhu dosiahla historicky nevídané úrovne, keď 10 najväčších firiem má na akciovom indexe S&P 500 váhu až 30,4%. Index Herfindahl-Hirschman, ktorý meria trhovú koncentráciu, dosahuje 40%, čo je nad úrovňou zaznamenanou počas vrcholu dot.com bubliny.  Výsledkom je, že  akciový trh v USA je krehkejší a citlivejší aj na menej rizikové faktory,“ vysvetlil odborník Saxo Bank.

Polovodičový priemysel a AI vykazujú správanie podobné bublinám na akciovom trhu

Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank