Legislatívne zmeny, ako napríklad mýto za CO2, ktoré už čoskoro plánujú zaviesť Nemecko s Rakúskom, sú príkladom rastúceho tlaku na znižovanie emisií z komerčnej nákladnej dopravy. Aby však mohli bezemisné nákladné vozidlá v dohľadnom čase brázdiť európske cesty, treba týmto vozidlám prispôsobiť súčasnú infraštruktúru. Na úspešnú elektrifikáciu kamiónovej dopravy totiž nestačí len zvýšiť počet nabíjacích bodov. 

Chýbajúca nabíjacia infraštruktúra je známym úzkym hrdlom elektrifikácie komerčnej cestnej dopravy. Vlaňajšia štúdia Eurowagu, popredného poskytovateľa integrovaných riešení v oblasti cestnej dopravy v Európe, napríklad ukázala, že kým štáty západnej Európy sú na nástup elektrokamiónov relatívne pripravené, stredná a východná Európa je na tom podstatne horšie. Slovensko sa v rebríčku pripravenosti európskych krajín umiestnilo približne v strede – skončilo na 20. mieste, pred Českom (21.) a Poľskom (22.).

Pre elektrifikáciu kamiónovej dopravy je kľúčový výkon nabíjacích miest

Štúdia Eurowagu brala do úvahy podiel batériovo poháňaných osobných  a nákladných vozidiel, prijatú legislatívu a stimuly, počet všetkých nabíjacích bodov, a nakoniec i počet nabíjacích bodov s výkonom nad 350 kW. Pri poslednom faktore sa treba pristaviť, pretože nielen počet, ale práve aj výkon nabíjacích staníc je pre elektrifikáciu (a tým pádom dekarbonizáciu) kamiónovej dopravy zásadný.

Kľúčový je výkon

Z viac ako pol milióna verejne prístupných nabíjacích bodov v Európe (údaje z mája 2022) sa viac ako 50 % nachádza len v troch krajinách: v Holandsku (114 000), Nemecku (84 000) a Francúzsku (81 000). Ak sieť obmedzíme na nabíjacie stanice s optimálnym výkonom pre elektrokamióny, teda na 350 kW a viac, počet sa zníži na približne 3 600 nerovnomerne rozmiestnených verejných a poloverejných nabíjacích bodov v celej EÚ. Nabíjanie s vysokým výkonom je na úspešnú prevádzku batériovo poháňaných nákladných vozidiel nevyhnutné. Pre predstavu: aby vodič dokázal naplno nabiť batérie elektrokamiónu s priemernou kapacitou 400 kWh (maximálna kapacita batérie vozidla Volvo FH Electric je dokonca 540 kWh), počas pravidelnej povinnej prestávky 45 minút, musela by mať nabíjacia stanica výkon 750 kWh alebo vyšší.[1] Ak je nabíjací výkon nižší, znamená nabíjanie elektrokamiónov po ceste výrazné zdržanie.

Pre elektrifikáciu kamiónovej dopravy je kľúčový výkon nabíjacích miest


Ak zohľadníme len počet nabíjacích miest, pôsobí mapa infraštruktúry pozitívne. Akonáhle filter obmedzíme na nabíjacie stanice s minimálnym výkonom pre elektrokamióny (350 kW), nabíjacia sieť už vyzerá podstatne horšie. Zdroj: Sygic, máj 2022.

Kam sa vojde elektrokamión?

Netreba dodávať, že výkonná nabíjacia infraštruktúra si vyžaduje značné investície. Podľa dát spoločnosti McKinsey stojí jedno také nabíjacie miesto približne 200-tisíc až 350-tisíc eur. Na druhej strane by nabíjacia infraštruktúra vytvorená špeciálne pre elektrokamióny vyriešila ďalšie problémy, s ktorými sa batériovo poháňané nákladné vozidlá v súčasnosti stretávajú.

K výzvam patria napríklad adekvátne rozmery nabíjacích miest. Rovnako ako na čerpacej stanici, aj v prípade nabíjacích staníc sú pre kamióny najvýhodnejšie prejazdné nabíjacie miesta. Existujúce nabíjacie body pre osobné autá nie sú pre kamióny vhodné nielen z dôvodu ich nízkeho výkonu, ale aj preto, že sa tam nákladné vozidlá často jednoducho nevojdú.

Vzhľadom na všetky tieto obmedzenia možno predpokladať, že skutočný počet nabíjacích miest pre elektrické nákladné vozidlá bude aktuálne ešte nižší, než zmienených 3 600. V súčasnosti neexistuje databáza nabíjacích miest, ktorá by zohľadňovala parametre vhodné pre elektrokamióny. Spoločnosti ako Eco-movement a Eurowag však už pracujú na riešení.

Dopravcovia sa obávajú úzkosti z nabíjania

Existuje ešte jeden aspekt, ktorý je na úspešnú elektrifikáciu nákladnej dopravy nevyhnutný: spoľahlivosť nabíjacích miest. Komerčná cestná doprava je odvetvie, v ktorom hrá zásadnú rolu čas. Aby mali dopravcovia dôvod investovať do elektrokamiónov vo svojich flotilách, musia mať istotu, že je nabíjačiek nielen dostatok, ale že sú aj funkčné a k dispozícii. To vyžaduje ďalšie údaje o nabíjacom mieste, navyše v reálnom čase. Možno taktiež očakávať tlaky dopravcov na to, aby sa dal nabíjací slot vopred rezervovať. V opačnom prípade hrozia rady pred nabíjacími lokalitami a tým pádom oneskorenie dodávok.

Z prieskumu, ktorý realizovali spoločnosti Shell a Deloitte v roku 2021 medzi 150 výkonnými manažérmi z dopravného sektora, vyplynulo, že 80 % opýtaných považuje nedostatočný prístup k nabíjaniu elektrokamiónov za hlavnú bariéru dekarbonizácie nákladnej cestnej dopravy. Trefne to zhrnul jeden z respondentov štúdie: „Žiadny dopravca nebude riskovať investície do nového kamiónu, ak si nebude istý, že ho bude môcť natankovať alebo nabiť.

Ak chceme priviesť na cesty viac bezemisných batériovo poháňaných nákladných vozidiel, bez rozsiahlych investícií do infraštruktúry sa nezaobídeme. Len tak možno rozohnať „úzkosť z nabíjania“, presvedčiť dopravcov i samotných vodičov o výhodách nákladnej elektromobility a podporiť dekarbonizáciu komerčnej cestnej dopravy.


[1] Po 4,5 hod. jazdy musí mať vodič neprerušenú prestávku najmenej 45 minút. Nariaďujú to pravidlá EÚ a AETR.