Priemysel v máji príjemne prekvapil a plne skorigoval slabšie aprílové čísla. Ani to však nestačilo na návrat do čiernych čísel v medziročnom porovnaní. Dôvodom bola vyššia porovnávacia základňa z minulého roka vo viacerých kľúčových sektoroch priemyslu.

V máji minulého roka zaznamenal priemysel dočasné oživenie, v automobilovom priemysle podporený čiastočným uvoľnením úzkych hrdiel. Automobilový priemysel pritom zaznamenal pomerne úspešný mesiac aj tentoraz – jeho produkcia sa po slabšom apríli opätovne reštartovala a vrátila sa nad úroveň priemeru predpandemického roka 2019, pričom po zohľadnení tradičnej sezóny bola najvyššia od apríla 2021. Viaceré ostatné odvetvia však silný májový rast z minulého roka zopakovať nedokázali a prepadli sa do červených čísel. Zvlášť to platí o výrobe plastov, gumy a stavebných materiálov, drevospracujúcom a papierenskom, hutníckom, či strojárskom priemysle. Najvýraznejší medziročný pokles produkcie však stále vykazuje spotrebná elektronika, ktorá dlhodobo zápasí so stratou konkurencieschopnosti, ale pravdepodobne aj so slabnúcim európskym spotrebným dopytom.

Na rozdiel od spracovateľského priemyslu, kde bázicky efekt pôsobil na medziročný rast skôr nepriaznivo, energetika a ťažba naopak i za pomoci priaznivejšej porovnávacej základne obnovili ľahký (do 1%) medziročný nárast produkcie – po 16 mesiacoch nepretržitého medziročného poklesu. K návratu do plusu však energetike a ťažbe nepomohla len nižšia porovnávacia základňa, ale aj ďalší medzimesačný nárast produkcia, predpokladáme podporený aj postupným nábehom nového bloku jadrovej elektrárne Mochovce.

Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia slovenského priemyslu v máji zvýšila o 2,5% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní ale ostávala v červených číslach, hoci dynamika medziročného poklesu sa aspoň zmiernila z -2,0% na -1,4%. Medzimesačne si polepšila aj kľúčová časť priemyslu, spracovateľský priemysel. Dynamika medziročného rastu sa v jeho prípade ale prehĺbila z -1,3% na -1,8%, keď sa musel vyrovnávať s menej priaznivým bázickým efektom. Naopak, menšia energetika a ťažba po 16 mesiacov nepretržitého poklesu obnovili ľahký medziročný rast produkcie (podľa našich prepočtov o 0,8%).

Kľúčový sektor spracovateľského priemyslu – výroba dopravných prostriedkov – v máji plne korigovala slabšie aprílové čísla a jej produkcia sa medzimesačne zvýšila takmer o desatinu (i po zohľadnení sezóny). Na medziročnom raste sa to však citeľnejšie neprejavilo – ten sa zrýchlil „len“ z 7,9% na 8,1%. Dôvodom bol menej priaznivý bázicky efekt – podobné (medzimesačné) oživenie produkcie sme totiž mohli pozorovať aj v máji minulého roka, kedy sa aspoň čiastočne uvoľnili úzke hrdlá v sektore (najmä nové, ktoré so sebou priniesol konflikt na Ukrajine). Zdá sa, že úzke hrdlá trápia slovenských výrobcov áut tento rok výrazne menej ako v predchádzajúcich rokoch. Neuspokojený dopyt z minulých rokov na domácom európskom trhu im tak umožňuje postupne zdvíhať aj svoju produkciu. Plné využitie kapacít však stále nedosahujú, a to pravdepodobne z viacerých dôvodov – 1. úzke hrdlá sa najskôr z veľkej časti uvoľnili avšak príležitostne stále ovplyvňujú produkciu; 2. prechod na elektromobilitu núti automobilky prispôsobovať svoju výrobné zariadenia, čo dočasne znižuje ich výrobnú kapacitu; 3. rastúca mimoeurópska konkurencia v oblasti elektromobility zasahuje aj do predajov tradičných európskych výrobcov áut.

Okrem automobiliek majú za sebou pomerne úspešný mesiac aj výrobcovia elektrických zariadení (3,9% medziročne), či výrobcovia chemikálií (2,5% medziročne) – obe odvetvia s medzimesačným nárastom produkcie o 8-11% (po sezónnom očistení). Medzimesačne produkcia narástla aj strojárom, avšak v dôsledku menej priaznivého bázického efektu sa v medziročnom porovnaní prepadli do červených čísel (-0,8%).

Posledné dva mesiace sa nedarí najmä výrobcov a spracovateľom dreva a papiera, či výrobcom gumy, plastov a stavebných materiálov. V medziročnom porovnaní sa tak ich produkcia znížila už o 18,6% (drevo, papier), resp. o 16,2% (gumy, plast, stavebné materiály). Dlhodobo s klesajúcim dopytom i medzinárodnou konkurencieschopnosťou zápasia výrobcovia spotrebnej elektroniky, ktorí už síce v máji nezaznamenali ďalší prepad produkcie, tá však bola medziročne stále nižšia o 26,7%. Slabší mesiac majú za sebou aj slovenskí hutníci, ktorí zastavili jarné oživenie a ich produkcia sa medziročne znížila približne o 3%.

Výhľad

Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mohli stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda naďalej nie je optimistický, čo potvrdilo aj opätovné zhoršenie dôveru v priemysle v máji a júni tohto roku (podľa IES Štatistického úradu). Stabilizácia energetického šoku by ale predsa mohli smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa v druhej polovici roka mohol už stabilnejšie vyhrabať z červených čísel (i za pomoci nízkej porovnávacej základne). V medziročnom porovnaní by mohol čísla priemyslu vylepšovať i bázicky efekt (nízka porovnávacia báza) v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový 3. blok JE Mochovce.

V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by sa mohli ostať (v porovnaní s minulým rokom) aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu. Prípadné problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Dočasne by pritom mohli produkciu znižovať aj prípravy automobiliek na novú produkciu, ktorej pozitívne efekty by sa mohli naopak pozitívne prejavovať od jesene tohto roka.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank