Akcie Erste – matky Slovenskej sporiteľne – sa prepadli o zásadných 20 percent v dôsledku krachu dvojice amerických bánk a neistoty na trhu.

Zatiaľ čo sa zdalo, že trhy a investori sa spamätávajú z inflačných, geopolitických a sentimentálnych tlakov minulého roka, neistota v dôsledku krachu dvoch amerických bánk dostala pod tlak tento sektor na celom svete. Dopady krachu banky Silicon Valley Bank, ktorá sa špecializovala na startupy, a ďalšej stredne veľkej banky Signature Bank zvýšil obavy týkajúce sa šírenia finančných poklesov v rôznych regiónoch sveta. Medzi najviac zasiahnuté patrila Erste Group, matka najväčšej slovenskej banky, Slovenskej sporiteľne.

Banková kríza v skratke

Udalosti posledných týždňov po krachu dvoch amerických bánk a problémom švajčiarskej Credit Suisse sú dostatočne známe. Preto len krátke zhrnutie pre vykreslenie situácie na trhu. Americká centrálna banka FED, Európska centrálna banka a ďalšie významné centrálne banky v uplynulých mesiacoch pravidelne zvyšovali centrálne úrokové sadzby v boji proti vysokej inflácii. Tým klesala hodnota dlhopisov a akonáhle sa na verejnosť dostal náznak, že tá-ktorá banka by mohla mať problém, začali sa masové výbery vkladov. To bol prípad SVB, Signature Bank, Silvergate Bank aj First Republic Bank, ktoré po poklese vkladov a vysokých úrokových sadzbách nemali inú možnosť, ako predávať cenné papiere, aby zreálnili svoje portfólio. Prvé dve banky to neprežili, ďalšie (zatiaľ) áno. Dôsledky sa však rozšírili celosvetovo po celom bankovom sektore.

Dvadsaťpercentný prepad akcií

Jednou z bánk, ktorej akcie výrazne doplatili na otrasy na bankovom trhu, je Erste Group. Minulý rok pritom patril v Erste medzi rozhodne úspešné. Trhová kapitalizácia zaznamenala v poslednom štvrťroku 2022 výrazný rast a v polovici marca 2023 dosahovala hodnotu viac ako 13,46 miliardy USD. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2021 banka dosiahla vyšší zisk a zároveň znížila náklady v prostredí silného korporátneho biznisu a rastúcich vkladov klientov počas celého roka 2022. Minulý rok Erste celkovo prial, pričom ťažila z pretrvávajúceho dopytu po úveroch a vyšších úrokových sadzieb na regionálnych trhoch.

Na neistotu na bankovom trhu reagovali akcie Erste Group Bank (LSIN: OMJK) kótované na londýnskej burze cenných papierov prepadom o takmer 20 % v priebehu 13 dní (konkrétne v 11 verejných obchodných seansách). Tento prepad bol v porovnaní s inými, podobne silnými bankovými skupinami výraznejší. Vyšší pokles oproti iným európskym bankám sa dá pripísať aj iným faktorom, ktoré vplývajú na samotnú krajinu, ako sú napríklad prebiehajúce protesty v Nemecku. Na ilustráciu, aj ďalšia nemecká inštitúcia Deutsche Bank zaznamenala rapídny pokles hodnoty svojich akcií.

ApmeFX-Svoren-Rakuska banka Erste doplatila na krach SVB prepadom akcii o 20 percent
Výkonnosť akcií spoločnosti Erste Group Bank za posledných 5 rokov. (Zdroj: TradingView)

Akcie by sa mali vrátiť na pôvodné úrovne

Príslušná úroveň podpory pri akciách Erste sa pohybuje v blízkosti hranice 29 EUR, aktuálna cena akcií sa nachádza len mierne nad touto úrovňou. Úroveň rezistencie pri 36 EUR sa zdá byť zo strednodobého hľadiska dosiahnuteľná, vzhľadom k dobrým výsledkom a vyhliadkam do budúcna.

Erste Group aktuálne zdieľa relatívne optimistický výhľad na rok 2023, pričom opätovne pripomína všadeprítomné ekonomické výzvy, ktorým európska korporácia čelí. Cieľom Erste Bank je dosiahnuť v roku 2023 hmotné vlastné imanie (ROTE) v rozmedzí 13 až 15 %, a to vďaka trom kľúčovým faktorom, ktorými sú stabilné sadzby centrálnej banky, nízka miera zlyhania v úverovej sfére a pozitívny hospodársky rast na všetkých hlavných trhoch.

Ak tieto trhové charakteristiky prevládnu, ruka v ruke s odhodlaním spoločnosti neustále inovovať a expandovať, môžeme byť svedkami rastu oslabených akcií Erste. A to potenciálne až na predchádzajúce maximá zaznamenané začiatkom roka 2022.

Komentár hlavného analytika ApmeFX Petra Svoreňa