Tak ako včerajšie dáta o zahraničnom obchode naznačovali, priemyslu sa v marci darilo nad očakávania. Predpokladali sme, že napriek bázickému efektu dôjde na medziročnej báze ešte k miernemu poklesu produkcie, táto však naopak vzrástla – medziročne o 2,5%. Oproti februáru bola produkcia vyššia o 1,6%.

Celý výkon bol v zásade potiahnutý automobilovým priemyslom, ktorý na medziročnej báze prispel takmer štyrmi percentuálnymi bodmi k rastu priemyselnej produkcie – iné odvetvia však tento pozitívny vplyv utlmili. Čiastočne je tento výsledok vysvetlený bázickým efektom, teda slabým výkonom automobiliek v marci minulého roka, oproti ktorému sa porovnávame. Príspevok ostatných odvetví na celkový výkon priemyslu sa pohyboval v desatinách percentuálneho bodu, a to v pozitívnom (napr. výroba kovov a kovových konštrukcií), ako aj v negatívnom teritóriu (napr. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov).

Marcový výkon v zahraničnom obchode či priemyselnej produkcie, ako aj rast priemyselných objednávok či zmierňovanie negatívneho sentimentu u slovenských priemyselníkov dáva signál, že výkon priemyslu môže dosahovať relatívne solídne výsledky aj v najbližších mesiacoch. Výhľad však ostáva neistý, keďže ekonomická aktivita ostáva pod tlakom, inflácia pretrváva na zvýšených úrovniach a centrálne banky ešte úplne nedokončili svoje „domáce úlohy“. Po postupnom odznievaní ponukových problémov sa do popredia čoraz viac dostávajú obavy o dostatok dopytu, ktorý, zdá sa, dosiaľ síce oslabil, no nateraz nehovoríme o žiadnych prudkých prepadoch. Pozitívnou správou je výrazné vyklesanie cien na energetických trhoch, napríklad júnový kontrakt plynu sa na holandskom uzle TTF sa obchoduje už okolo úrovne 36€/MWh. Smerom nadol zamierili aj ceny ropy a to dokonca aj v prostredí reštrikčných opatrení na ťažbu zo strany zoskupenia OPEC. Na druhej strane očakávame, že silnejší a trvácnejší pozitívny impulz môže prísť v závere tohto roka, ako aj spolu s ekonomickým oživením predpokladaným na rok 2024.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne