Predpovedať rast inflácie je takmer nemožné. Môžeme sa však pripraviť na možné scenáre, ktoré sa budú v najbližšom období odvíjať od viacerých faktorov. Rozdiel je aj v lokálnych podmienkach, či už sa jedná o jednotlivé štáty alebo regióny, kedy máme na mysli v rozdieloch medzi USA a Európou. Poďme sa teda pozrieť na vývoj rastúcej inflácie a aký má vplyv na investorov.


USA a Fed

V USA je „strážcom“ inflácie Federálny rezervný systém. Na zasadnutí Fedu počas septembra sme videli tretie zvýšenie sadzieb o 0,75 percentuálneho bodu za sebou. Čo z toho vyplýva? Inflácia v USA stále rastie a centrálni bankári sú odhodlaní sprísňovať menovú politiku ešte viac. Referenčné úrokové sadzby zaznamenali v USA rozpätie od 3 % do 3,25 %.

Každý región má svoje špecifikácie. Približné hodnoty inflácie v EÚ a Spojených štátoch sú v rozmedzí 8-9 %. Rozdiely nájdeme hlavne v prístupe pre menovú politiku a v boji proti inflácii. Federálny rezervný systém musí čeliť väčšej výzve ako Európska centrálna banka, čomu nasvedčuje aj nastavenie výšky kľúčových úrokových sadzieb.

V Európe cítime rozdiel aj medzi jednotlivými krajinami. Napríklad v Českej Republike vysoká inflácia citeľne znižuje rast reálnych miezd. Ako dôsledok vidíme práve v Česku pokles kúpyschopnosti nehnuteľností, domácnosti začínajú čoraz viac šetriť. Medzi najdrahšie patria energie a potraviny, ktoré môžu v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť celkovú infláciu až na 20 %.

Ak sa pozrieme na situáciu v Slovinsku, tak hodnota indikátora ekonomickej klímy v septembri výrazne klesla a bola pod dlhodobým priemerom. Tu môžeme vidieť trend rastu cien potravín, ktoré boli medziročne vyššie o 14,4 percenta a predikcie naznačujú ďalší nárast. Na druhej strane je segment s nehnuteľnosťami. Ceny rezidenčných nehnuteľností v Slovinsku, najmä tých používaných, v druhom štvrťroku pokračovali v raste. V tejto krajine je vidieť, ako aj v ostatných pokles dôvery spotrebiteľov, ktorá bola výrazne nižšia ako pred rokom v dôsledku zníženia kúpnej sily domácností a rapídne rastúcich cien. Spotrebiteľov trápia aj zvýšené ceny za stavebné materiály, vysoké ceny surovín a energetických produktov.

Rekordná inflácia trápi trhy. Avšak stále nájdeme segmenty, ktoré sú v pluse
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v Európskej únii v auguste 2022 podľa krajín. Zdroj: Statista.com

Komodity na vzostupe

V týchto časoch každého investora trápi, kam vložiť svoje finančné prostriedky, tak aby neboli v ohrození. Jednou z príležitostí môžu byť niektoré komodity, napríklad ropa a plyn. To čo vidíme dnes, je znižovanie dodávok, ktoré môžu viesť k extrémne vysokým cenám za energie v Európe a následne k vysokým nákladom na elektrickú energiu. Takéto zvyšovanie vedie k problémom s likviditou, prípadným bankrotom a možným politickým nepokojom.

Ďalšou z možností sú komodity ako pšenica a kukurica. Na jednej strane sú vyššie ceny poľnohospodárskych komodít výhodné pre poľnohospodárov a investorov do týchto komodít. Na strane druhej sa tieto ceny odrážajú na výške potravín.

Rekordná inflácia trápi trhy. Avšak stále nájdeme segmenty, ktoré sú v pluse
Výkonnosť futures na americkú pšenicu za posledných 5 rokov. (Zdroj: Investing)

Ktoré spoločnosti profitujú?

V poslednom období môžeme vidieť, že práve energetické spoločnosti sa dostali do výhodnej pozície. Jednou z takých je americký  Exxon Mobile, ktorý oznámil v druhom štvrťroku 2022 zisk 17,9 miliardy dolárov a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím strojnásobil svoj zisk. Takýto rozdiel môže zaujať nejedného investora, a ten kto sa doteraz nezaujímal o energetický sektor, tak už možno zmenil svoj pohľad.

Rekordná inflácia trápi trhy. Avšak stále nájdeme segmenty, ktoré sú v pluse
Výkonnosť akcií spoločnosti Exxon Mobil Corp za posledných 5 rokov. (Zdroj: Investing)

Ďalšou v poradí je British Petroleum, ktorej zisk bol v prvom štvrťroku trojnásobne vyšší ako 9,1 miliardy USD z minulého roku. Aj ďalšie spoločnosti z tohto odvetvia majú dôvod na radosť. Nemecká energetická skupina RWE zvýšila v prvom polroku 2022 svoj zisk o viac ako tretinu na 2,8 miliardy eur, zatiaľ čo rakúska spoločnosť OMV zaznamenala v prvých dvoch štvrťrokoch nárast zisku o 124 %. Jediné, čo by mohlo ohroziť vývoj v prípade týchto spoločností sú štátne regulácie cien a dane z nadmerných ziskov.

Ďalším sektorom, ktorý bude profitovať z rastu cien potravín  je maloobchod. Inflácia však neovplyvňuje spoločnosti rovnako, keďže treba brať do úvahy aj ďalšie faktory. Všeobecne však môžeme povedať, že maloobchod by mal byť v najbližšej dobe na vzostupe. Vysoká inflácia teda môže byť pre investorov aj dobrou príležitosťou pre rozšírenie svojho portfólia.

Komentár hlavnej analytičky ProfitLevel Lucie Žárskej