Mnoho ľudí sa zaujíma o to, ako úspešne investovať, ale málokedy sa zamyslia nad efektom zloženého úročenia, hoci práve ten je tajomstvom úspechu každého investora. Predpokladajme, že dokážete zostaviť konzervatívne portfólio s očakávaným výnosom 5 % ročne. Ten by sa mesačne pripisoval od vašich 25. narodenín s tým, že by ste mohli odísť do dôchodku v 65 rokoch. Podľa tohto scenára by ste museli každý mesiac sporiť 600 eur, aby ste v čase odchodu do dôchodku mali takmer jeden milión eur. Ak by ste však tento proces zahájili vo veku 35 rokov, museli by ste každý mesiac sporiť 1100 eur, a ak by ste začali vo veku 45 rokov, potrebná čiastka sa zvýši na 2300 eur mesačne. Pokiaľ investor začne sporiť na dôchodok až v 55 rokoch, bude musieť sporiť 6000 eur mesačne, aby dosiahol požadovaný výsledok, a to bez zohľadnenia inflácie.

Vyššie uvedený príklad jasne ukazuje, že čím skôr sa začne sporiť, tým silnejší je priaznivý účinok zloženého úročenia. Ako môžete vidieť, pri riešení problému sporenia na zaistenú starobu sme nezohľadnili vplyv inflácie. Aby reálny príjem zodpovedal očakávaniam investora, je nutné zvýšiť očakávaný výnos, napríklad vytvorením portfólia akcií. Napríklad index S&P 500 zarábal za posledných 60 rokov v priemere 10 % ročne. S rastúcim výnosom sa však zvyšujú aj riziká, a aby sa zmiernili, je potrebné presnejšie vyberať spoločnosti, do ktorých chceme investovať.

Pre konzervatívne investície sú vhodné necyklické odvetvia: poskytovatelia verejných služieb, zdravotníckych služieb a výrobcovia nevyhnutného tovaru. Tieto odvetvia sú menej náchylné k ekonomickej a geopolitickej nestabilite. Aj napriek zvolenému konzervatívnemu prístupu sa oplatí vyberať inovatívne spoločnosti s maximálnym počtom patentov pre rozvoj podnikania. Tieto požiadavky optimálne spĺňa odvetvie zdravotníctva (avšak takéto spoločnosti existujú aj v odvetví bývania, verejných služieb a odvetví nevyhnutného tovaru, len sú menej samozrejmé), na ktoré sa zameráme.

Zoznam emitentov prevezmeme z fondu The Health Care ETF (XLV) a našimi kľúčovými parametrami budú rast tržieb za posledný rok (viac ako 10 %), marža (viac ako 10 %), pomer čistého dlhu k prevádzkovému zisku (menej ako 1) a hodnota podniku podľa pomeru P/E (menej ako 25). Tieto parametre spĺňajú spoločnosti Merck (MRK), Pfizer (PFE), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a Incyte (INCY). Spoločnosť Pfizer však v súčasnosti čelí problémom s predajom svojich liekov na liečbu a prevenciu COVID-19 v dôsledku prudko klesajúceho dopytu. Predaj jej lieku Paxlovid proti COVID bol vo štvrtom štvrťroku veľmi slabý, pričom vrátenie šarží tohto prípravku v poslednom sledovanom období prispelo k záporným tržbám vo výške 3,14 miliárd dolárov. Napriek tomu, že spoločnosť Pfizer má plány, ako túto krízu prekonať a zostať pre investorov atraktívna, jej akcie nie sú pre našu stratégiu vhodné.

Investori, ktorí očakávajú skorý odchod do dôchodku, by mali mať k dispozícii súbor nástrojov, ktorý bude vo väčšine prípadov fungovať a zároveň zostane pomerne konzervatívny. Ako ukazuje náš výskum, tieto vlastnosti môžu výrazne zvýšiť šance na úspech pri vytváraní dlhodobého portfólia, ktoré porastie podľa princípu zloženého úročenia. Napriek tomu by sa pri použití tohto alebo akéhokoľvek iného prístupu k investíciám nemalo zabúdať na diverzifikáciu a zodpovedné riadenie rizík.

Timur Turlov, CEO Freedom Holding Corp. a zakladateľ Freedom Finance Europe