Ekonomike sa v úvode tohto roka darilo v súlade s očakávaniami. Medziročný rast dosiahol 0,9%, pritom oproti predchádzajúcemu kvartálu došlo k nárastu o 0,2% (sezónne očistené dáta). Zamestnanosť medziročne vzrástla o pol percenta, medzikvartálne však došlo k jemnému poklesu.

Hoci budeme podrobné dáta poznať až v úvode júna, aj na základe mesačných dát môžeme odhadnúť vývoj niektorých komponentov. Predpokladáme, že významným ťahúňom ekonomického rastu bola investičná aktivita, kde sa nám postupne ukazuje vplyv čerpania európskych financií (eurofondy či Plán obnovy), rastúcich investícií firiem na opatrenia zabezpečujúce alternatívne zdroje energie, ako aj postupného rozbehu niektorých veľkých investičných projekov (napríklad Volvo). Okrem toho naznačujú mesačné dáta aj pozitívny príspevok zahraničného obchodu, ktorému sa darilo najmä v závere prvého kvartálu pri výraznejšom oživení exportov v automobilovom priemysle. Hoci maloobchodné tržby indikujú oslabenie spotreby domácností, táto môže byť do určitej miery kompenzované vývojom v niektorých oblastiach služieb (napr. cestovný ruch). Potlačenie rastu ekonomiky smerom nadol výraznejšie očakávame zo strany tvorby zásob.

Zverejnenie štruktúry rastu prinesie do dát viac svetla, nateraz sa však zdá, že sa úvod roka v ekonomike vyvíjal v súlade s očakávaniami. Odhadovaný rast pre rok 2023 na úrovni 1,5% medziročne sa tak ukazuje ako realistický scenár. Kľúčovým pre celoročný výsledok však bude zvyšok roka, najmä jeho druhá polovica, kde predpokladáme najvýraznejšiu akumuláciu investícií z európskych zdrojov. Ich schopnosť absorpcie tak môže zásadne ovplyvniť rast v nasledujúcich kvartáloch, keďže ich vnímame ako hlavný zdroj rastu v tomto roku. Predpokladáme, že pokles reálnych miezd a čerpanie úspor naráža na svoje limity, a preto by spotreba domácností mohla ostať naďalej pod tlakom. Rozbeh zahraničného dopytu predpokladáme najmä v závere tohto roka, čo však bude silne závisieť od ekonomickej situácie u našich najvýznamnejších obchodných partnerov (najmä Nemecko). Hrozba recesie na Slovensku sa za súčasných okolností zdá ako uzavretá kapitola.

Trh práce ukazuje prvé signály oslabovania, keď na medzikvartálnej báze jemne oslabil. Očakávame, že aj po zvyšok roka bude reagovať na zhoršené makroprostredie s jemným nárastom nezamestnanosti. Hovoríme však o desatinách percentuálneho bodu, žiadne prudké nárasty v súčasnosti nie sú na stole.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne