Napriek kríze aj v auguste rástli vklady v bankách. Národná banka Slovenska vo svojom Mesačnom bulletine tvrdí, že dynamika rastu bola podobná ako v predchádzajúcich mesiacoch.


„V rámci jednotlivých odvetví sa spomalili vklady najmä firmám naviazaným na domáci dopyt. Nedarilo sa najmä obchodným činnostiam, doprave a skladovaní, keď vklady v týchto odvetviach spomalili svoj rast aj napriek prílevu zdrojov z úverov. Navyše, tržby vo veľkoobchode sa v auguste taktiež výrazne spomalili. Domácnosti si udržali rovnakú dynamiku rastu ako v predchádzajúcom mesiaci,“ uviedla NBS.

Vklady v bankách naďalej rastú