Spoločensky a sociálne zodpovedné investovanie, známe aj pod skratkou ESG (z Environment, Social a Governance), by malo v budúcnosti naberať na dôležitosti. Napriek pre ESG náročnému roku zaznamenal tento typ ETF fondov v roku 2022 príliv 51 miliárd eur. Prekonali tak množstvo peňazí, ktoré investori vložili do tradičných ETF. Na starom kontinente v priebehu vlaňajška vložili ľudia do udržateľných ETF 65 % z celkového objemu prostriedkov investovaných do burzovo obchodovaných fondov.

Aj v roku 2023 sa očakáva, že záujem o udržateľné investície klesať nebude. Napríklad, 81 % inštitucionálnych investorov v USA plánuje v najbližších dvoch rokoch zvýšiť množstvo peňazí, ktoré investujú do ESG produktov. V Európe, ktorá je lídrom v oblasti ESG investícií, je tento podiel ešte vyšší – v pláne to má až 84 % investorov.

Na dôvere záleží

S rastúcou obľubou udržateľných investícií rastie aj tlak na ich transparentnosť a zamedzenie tzv. greenwashingu. Napomáhajú tomu európske regulácie ako je Taxonómia EÚ a nariadenie SFDR. Vyššiu dostupnosť a kvalitu firemných dát by mal priniesť aj tzv. nefinančný reporting, ktorý je veľkou témou aj v Ázii.

V roku 2025 môže byť v ESG produktoch tretina spravovaného majetku
Foto: Pexels / Leeloo Thefirst

Aj napriek vysokým nákladom, ktoré so sebou zavádzané regulácie prinášajú, je zvýšenie dôvery investorov v udržateľné finančné produkty neodmysliteľným predpokladom pre presun prostriedkov do udržateľných projektov. Podľa odhadov bude množstvo peňazí v ESG finančných produktoch stále rásť a v roku 2025 by tieto typy investícií mohli mať pod správou 50 biliónov dolárov. Teda tretinu celkového objemu globálne spravovaných prostriedkov.

ESG sa uchytilo aj v Portu

To, že ESG čoraz viac rezonuje aj u nás, potvrdzujú i skúsenosti online investičnej platformy Portu. Tá v decembri minulého roka spustila Zodpovedné portfóliá, ktoré sa v priebehu mesiaca v počte novo založených vyrovnali tradičným portfóliám. Tento fakt poukazuje na veľký záujem ľudí o spoločenskú zodpovednosť aj vo svete investovania. Od spustenia bolo v Portu založených viac než 1 500 zodpovedných portfólií s celkovým objemom vkladov nad 830-tisíc eur.

Zahrnuté sú v nich cenné papiere firiem, ktoré sú lídrami z pohľadu ratingu v oblasti životného prostredia, rešpektovania sociálnych hodnôt a zodpovedného riadenia. Ide o spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou, ktoré naviac nepodnikajú v kontroverzných sektoroch ako je napríklad ťažba uhlia, tabak či zbrojársky priemysel.

Medzi investormi často panujú predsudky, že spoločenská zodpovednosť ide na úkor výnosu. Existuje však veľké množstvo štúdií, ktoré hovoria o opaku. Rovnako to dokazujú aj Portu Zodpovedné portfóliá. Za posledných desať rokov prekonala ich historická ročná výkonnosť výnosy tradičných Portu portfólií v priemere o viac než 1 %.