Zahraničný obchod v septembri sklamal, najmä z pohľadu jeho celkovej bilancie. V porovnaní s augustom rástli najmä dovozy, ktoré boli najskôr stále podporované vysokými cenami energií. Naopak, sľubné zotavenie vývozov sa v septembri zastavilo a vývozy sa opäť (medzimesačne) znížili. Výsledkom tak bolo výrazne prehĺbenie zahranično-obchodnej bilancie, mesačný deficit zahraničného obchodu bol najväčší od apríla tohto roku. Najmä na strane dovozov sa tak nenaplnili naše očakávania, že plánované odstávky časti produkcie v chemickom priemysle by počas septembra mohli zmierniť aj nároky na dovozy niektorých komodít (najmä plynu).


Podľa údajov Štatistického úradu objem dovozov v septembri prevýšil objem vývozov o 473 mil. EUR. Štatistický úrad zároveň zhoršil aj bilanciu zahraničného obchodu za prvých 8 mesiacov roka, o 40 mil. EUR. 12-mesačný deficit zahraničného obchodu sa tak v septembri prehĺbil z revidovaných 1,9% HDP na 2,2% HDP.

Objem vývozov sa v septembri v porovnaní s augustom znížil o 2,0% (sezónne očistené), a to aj napriek tomu, že vývozy v kľúčovej kategórií strojov a prepravných zariadení medzimesačne stagnovali. Pomerne výrazný pokles vývozov však zaznamenali vývozy chemikálií, či palív a mazív, pravdepodobne aj v dôsledku plánovaných septembrových odstávok v chemickom priemysle. V medziročnom porovnaní si napriek medzimesačnému poklesu vývozy udržali pomerne silnú dynamiku rastu, keď boli vyššie o 26,0% (v auguste o 30,2%), a to i vďaka priaznivej báze (rozsiahle odstávky v automobilovom priemysle v auguste a septembri minulého roka), či cenovým vplyvom. Druhý mesiac v rade si vývozy dokonca udržali medziročný nárast aj v reálnom vyjadrení (exportné ceny sa v septembri medziročne zvýšili o 19,9%).

Nižšie vývozy chemikálií a palív sa neprejavili na opačnej strane bilancie. Naopak, dovozy palív a mazív vzrástli (po očistení o sezónu) v porovnaní s augustom o viac ako desatinu a medziročne boli vyššie až o 95,5%. Dovozy energetických surovín pritom aj v septembri výrazne dotovali ich vyššie ceny, hoci tie sa už z augustových maxím začali zosúvať – v dôsledku časového posunu medzi nákupom a reálnym dovozom, však mohli rekordne vysoké ceny z konca augusta nafukovať aj septembrové nominálne dovozy. Vyššie dovozy v septembri priniesli aj niektoré ďalšie kľúčové kategórie, vrátane strojov a prepravných zariadení.  V úhrne sa tak dovozy v septembri zvýšili o 3,3% (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila z 29,9% na 31,1%. 

Výhľad

Predpokladáme, že septembrové výrazne prehĺbenie deficitu zahraničného obchodu by mohlo mať dočasný charakter. Bilancia zahraničného obchodu by sa však mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel (najmä v automobilovom priemysle). Predpokladáme, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už čiastočne uvoľnili (v porovnaní s jarou), avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v závere tohto a v budúcom roku. Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť i vysoké ceny energetických surovín, ktoré zdvíhajú nominálne dovozy a na prelome rokov pravdepodobne aj oslabený externý dopyt (v dôsledku energetickej krízy v Európe), či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetvi (kovy, chémia). Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná počas celého tohto i väčšiny toho budúceho roka.    

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank