Vrchný súd v Prahe zamietol návrh na vyhlásenie insolventnosti spoločnosti Arca Investments. Ak by súd odobril reštrukturalizáciu firmy, veritelia Arcy by pravdepodobne dostali výrazne menej peňazí, ako keby firma zbankrotovala na Slovensku. Na rozhodnutie pražského súdu upozornil na Facebooku redaktor denníka SME Adam Valček.


Vrchný súd tak podporil prvostupňové rozhodnutie pražského Mestského súdu, proti ktorému sa navrhovatelia odvolali. Návrh podali dvaja veritelia: IFIS investiční fond a Stanislav Balej. IFIS pritom aktívne skupuje pohľadávky voči Arce. K návrhu sa pri podaní odvolania pripojil aj ďalší veriteľ Arcy, spoločnosť Real Controls.

Navyše 23. decembra samotná Arca podala v Českej republike insolvenčný návrh a požiadala o reštrukturalizáciu.

Je Arca slovenská či česká?

Aj keď je Arca Investments slovenskou firmou, navrhovatelia tvrdili, že české súdy môžu vyhlásiť reštrukturalizáciu spoločnosti, pretože firma má v Českej republike centrum svojich hlavných záujmov. „Je nepochybné, že sa dlžník so svojimi protistranami stýka v Prahe, že v Prahe dochádzalo k uzatváraniu zmlúv s veriteľmi, že v Prahe býva pán Ing. Rastislav Velič, ovládajúca osoba dlžníka a člen jeho štatutárneho orgánu, a že v Prahe sú vedené aj prevádzkové bankové účty dlžníka,“ tvrdil Real Controls.

Podobne sa vyjadrovala aj samotná Arca, keď žiadala o reštrukturalizáciu. Firma tvrdila, že síce má formálne sídlo na Slovensku, no väčšinu aktivít ako aj veriteľom má v Českej republike. „Dlžník v súčasnosti vykonáva v mieste svojho sídla vo Slovenskom republike len čiastkové podporné činnosti a prevažná časť jeho činnosti sa odohráva v Českej republike,“ tvrdila o sebe Arca.

Súd sa s tým však nestotožnil a rozhodol, že centrum hlavných záujmov firmy je Bratislava. Aj keď európske pravidlá umožňujú, aby si zahraničný súd v prípade spoločnosti, ktorá má sídlo v inej krajine, privlastnil právo na vyhlásenie úpadku firmy, je to možné len vtedy, ak tu má daná firma preukázateľne centrum svojich záujmov, čo sa v prípade Arcy nedá preukázať. Firma totiž podniká vo viacerých krajinách a je ťažké lokalizovať štát, v ktorom má hlavné centrum zájmov. Preto sa súd rozhodol vyjsť z „tvrdých“ kritérií, ktorým je v tomto prípade sídlo spoločnosti.

Arce nepomohla slovenská ochrana pred veriteľmi

Podľa súdu Arce nepomohlo ani to, že požiadala na Slovensku o ochranu pred veriteľmi, ktorú získala vďaka zákonu Lex korona. „Ak totiž dlžník v čase krízy vyvolanej pôsobením choroby COVID-19 vyhľadá ochranu na súdoch Slovenskej republiky, a potom chcel presvedčiť súdy Českej republiky ale predovšetkým svojich veriteľov o poctivosti svojich zámerov a absencii postranných úmyslov, vedúcich napríklad k výberu súdu, ktorý je pre neho „priaznivejšií“, mal naozaj starostlivo a zrozumiteľne vysvetliť, čo ho viedlo k tomu, že už v prvej polovici roka 2020 sa neobrátil na tunajší (český) súd,“ uviedol Vrchný súd v Prahe.

Ak by pražský súd umožnil reštrukturalizáciu spoločnosti, postupovalo by sa podľa českých zákonov. Tamojšie zákony umožňujú vyhlásiť reštrukturalizáciu, aj keď veritelia dostanú len malú časť svojich dlhov. Pre Arcu by to bolo výrazne výhodnejšie, ako vyhlásiť reštrukturalizáciu na Slovensku. Tunajšie súdy ju totiž môžu umožniť len v prípade, ak veritelia dostanú aspoň 50 percent svojho dlhu. Na Slovensku navyše Arca využíva ochranu pred veriteľmi, ktorú získala vďaka zákonu Lex korona. Tá by jej mala uplynúť na konci januára.

(Inzercia)