Finančná spravodajská jednotka uložila ČSOB pokutu vo výške 1,5 milióna eur. Informovala o tom Polícia SR na svojej facebookovej stránke. Podľa rozhodnutia, ktoré polícia zverejnila, banka mala porušiť zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Banka sa plánuje obrátiť na súd.

Rozhodnutie o pokute je ešte z 10. júna tohto roku. Právoplatnosť však nadobudlo až včera, preto polícia toto rozhodnutie zverejnila až teraz. Banka má na zaplatenie pokuty 15 dní.

Samotné rozhodnutie o pokute má 36 strán. Sú v ňom uvedení viacerí nemenovaní klienti, ktorí vykonávali podozrivé transakcie, no banka pri nich nepostupovala tak, ako mala. Napríklad jeden klient počas roka na účet vložil ako aj vybral 38,9 milióna eur. Klient pritom v hotovosti vkladal na účet viackrát desaťtisíce až státisíce eur.

Bezprostredne po týchto vkladoch klient peniaze previedol na účty spoločností, ktoré sú evidované v krajinách s vyšším rizikom legalizácie príjmu z trestnej činnosti (Čína, Turecko). Banka podľa polície v čo najväčšej možnej miere nepreskúmala účel týchto obchodov a neprijala náležité opatrenia, aby zabránila praniu špinavých peňazí.

Tento klient bol pritom už v minulosti predmetom hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii. Banka ho síce vyhodnotila ako rizikového, no zároveň nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala, bol primeraný v závislosti od rizika prania špinavých peňazí.

Celkovo Finančná spravodajská jednotka našla pochybenie pri 33 klientoch. Vo väčšine prípadov ich celkové kreditné a debetné obraty dosahovali milióny eur.

„ČSOB sa detailne oboznámila s rozhodnutím FSJ a odôvodnením udelenej sankcie, pričom nesúhlasí s verdiktom a obráti sa na príslušné súdy. Počas vyšetrovania FSJ kontrolovala spôsoby a mechanizmy overovania klientov a ich transakcii v období rokov 2016 až 2019. Podľa záverov FSJ ČSOB nevykonala dostatočne preverovanie vo veľmi limitovanom počte prípadov klientov v danom období. Hoci ČSOB korektne hlásila neobvyklé transakcie v drvivej väčšine uvedených prípadov, podľa FSJ mali byť reportované skôr alebo v niektorých prípadoch opakovane. Taktiež podľa FSJ mala ČSOB ukončiť zmluvne vzťahy s danými klientmi skôr,“ uviedla hovorkyňa banky Anna Jamborová.

ČSOB podľa nej ročne spracováva a monitoruje milióny transakcií. „Systém kontroly a pravidiel s cieľom boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ma nastavený mimoriadne prísne v súlade s národnou a európskou legislatívou,“ tvrdí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: