Od dnešného rána zasahovala v centrále spoločnosti Arca Investments na Plynárenskej ulici v Bratislave Národná kriminálna agentúra (NAKA). Podľa informácií Finsidera policajti zapisovali ľudí a zatvárali priestory spoločnosti.


Minulý týždeň Denník E informoval, že Arcu už vyšetruje NAKA. „Z doterajších informácií nie je teda jasný predmet vyšetrovania ani to, či polícia koná na základe podaných trestných oznámení alebo z vlastnej iniciatívy,“ uviedol Denník E. Polícia ani teraz o zásahu zatiaľ neinformovala. Podľa informácií televízie Joj príslušníci NAKA prehľadávali viaceré objekty v Bratislave.

Arca: Za prehliadku môže Krúpa

Vyšetrovanie môže súvisieť s podozrivými platbami za služby pre spriaznené osoby. Arca podľa Denníka E mala vlani zaplatiť 20,7 milióna eur za služby pri predaji zmeniek. Peniaze pritom išli firmám, ktoré sú blízke Arce. Navyše je to násobne vyššia suma, ako za podobné služby platia oveľa väčšie firmy ako Arca.

„Príkaz na prehliadku bol odôvodnený výlučne tvrdeniami Ing. Pavla Krúpu, pričom ide o tvrdenia, ktoré táto osoba opakovane prezentuje, t.j. jeho údajné falošné podpisy na zmenkách, uprednostňovanie veriteľov a vyvádzanie majetku zo skupiny,“ uviedla Arca vo svojom stanovisku. „Kauzu „falošné podpisy“ sa snaží pán Krúpa priživovať dlhodobo, a to s cieľom odkloniť pozornosť od závažných podozrení viažucich sa k jeho osobe a faktu, že on sám je významným dlžníkom skupiny Arca Capital,“ tvrdí Arca.

Údajné uprednostňovanie veriteľov sa podľa Arcy malo týkať predaja spoločností Karlovarská Korunní a Ondrášovka Holding. Zakladateľ spoločnosti Arca Pavol Krúpa v podaní na pražský Mestský súd uviedol, že spoločnosť Arca Capital Bohemia poskytla spoločnosti Arca Investments deväť miliónov eur. Tieto peniaze boli použité k predčasnému splateniu úveru spoločnosti Arca Investments voči Privatbanke. Podľa Krúpu malo ísť o peniaze, ktoré česká Arca získala za predaj akcií spoločnosti Ondrášovka firme Kofola Československo.

Arca Capital teraz tvrdí, že informácie o uprednostňovaní veriteľov firma dementovala už pred súdom, na ktorom Krúpa žiadal zrušiť moratórium spoločnosti Arca Capital Bohemia. „Pokiaľ ide o údajné vyvádzanie majetku zo skupiny, rovnako sme uvedené tvrdenia opakovane vyvrátili, čo preukazuje aj fakt, že do dnešného dňa existuje minimálne 14 súdnych rozhodnutí, ktoré potvrdzujú, že k žiadnemu vyvádzaniu majetku nedošlo a ani nedochádza,“ uviedla Arca.

Firma prišla o ochranu pred veriteľmi

Počas zásahu polícia nikoho nezadržala. „Samotný zásah NAKA a najmä jeho prevedenie vnímame tak trochu účelovo, avšak uvedomujeme si, že v dôsledku mediálneho a spoločenského tlaku, ktorý vyvolal Ing. Pavol Krúpa, musí polícia preveriť všetky skutočnosti. Arca Capital preto poskytne maximálnu súčinnosť,“ informovala Arca.

Zakladateľ spoločnosti Arca Pavol Krúpa v podaní na pražský súd obvinil Arcu z toho, že sa mala zbavovať majetku, čím poškodila veriteľov. Tým totiž v tomto roku nedokázala splatiť zmenky ani dlhopisy. Krúpa na pražskom súde tvrdil, že česká Arca mala spoločnosti Arca Oportunity, Sicav, ktorú riadi Rastislav Velič, v apríli zaplatiť mimoriadnu splátku pôžičky vo výške 83 miliónov českých korún. Velič je pritom jediným členom správnej rady firmy Arca Capital Bohemia ako aj jej štatutárnym riaditeľom. Zároveň je predsedom predstavenstva spoločnosti Arca Investment a jej 60-percentným akcionárom. Česká Arca túto splátku zaplatila napriek tomu, že pôžička ešte nebola splatná.

Na návrh Krúpovej spoločnosti Krupa Global Investments pražský Mestský súd 2. novembra vymenoval spoločnosti Arca Capital Bohemia predbežného správcu konkurznej podstaty. Ten mal preveriť skutočný stav záväzkov a počet veriteľov. Zároveň mal preskúmať a posúdiť všetky mal prevody majetkov spoločnosti ku ktorým prišlo od 1. apríla 2020 z hľadiska ich legitimity a dôvodnosti. Jeho úlohou tak bolo zistiť, či nešlo o účelové prevody, ktorých cieľom bolo umelo znížiť majetok Arcy s cieľom zaplatiť veriteľom menej peňazí.

Súd však už nevyhovel ďalšiemu návrhu Krúpovej firmy, ktorým žiadal zrušiť spoločnosti Arca Capital Bohemia mimoriadnu ochranu pred veriteľmi, ktorú česká Arca získala vďaka koronakríze. Začiatkom decembra však súd odmietol českej Arce predĺžiť moratórium a ochrana pred veriteľmi jej tak skončila.

Arca sľubuje, že čoskoro predstaví plán odkškodnenia veriteľov

Spoločnosť sa dostala do problémov, keď nedokázala v júni vyplatiť investorom trojmesačné zmenky. Pôvodne na nich sľubovala výnos 6,082 percenta a označovala ich za „predátora medzi investíciami.“

Keď médiá zverejnili, že Arca nie je schopná tieto zmeny splatiť, firma tvrdila, že problémy vyrieši do niekoľkých týždňov. Koncom júna však získala ochranu pred veriteľmi na základe zákona Lex korona. V auguste mala splatiť ďalšie dlhopisy, no ani na to nemala peniaze.

Začiatkom októbra firma oznámila, že sa dohodla s londýnskou investičnou skupinou Blantyre Capital na strategickom partnerstve. Blantyre Capital jej poskytne úverové financovanie. „Tento dlhový nástroj uľahčí rekapitalizáciu skupiny a pomôže uvoľniť rastový potenciál skupiny Arca Capital,“ informovala Arca. Firma však nepredstavila konkrétny plán, ani neuviedla koľko peňazí dostanú majitelia zmeniek a dlhopisov. Teraz firma v tlačovom vyhlásení deklarovala, že dokončuje plán uspokojenia veriteľov a čoskoro ho bude prezentovať.

(Inzercia)