Už tradične sa pri veľkých športových podujatiach rozoberá, ako by turnaj dopadol, ak by namiesto výsledkov na ihrisku rozhodovali ekonomiky jednotlivých krajín. K majstrovstvám Európy vo futbale takúto analýzu vypracovali analytici spoločnosti XTB. Vyplýva z nej, že Slovensko by toho veľa nenahralo.

Pri porovnávaní jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastňujú na majstrovstvách Európy, vychádzali z údajov, ako je rast HDP za posledné štyri roky, HDP na obyvateľa upravený podľa kúpnej sily, miera nezamestnanosti, hodinová mzda a dlh v pomere k HDP.

Východné krajiny v posledných štyroch rokoch vykázali vyšší rast HDP ako zvyšok Európy. „Slovensko však za najrýchlejšie rastúcimi krajinami zaostávalo a nakoniec sa v tomto rebríčku nachádzalo až na 14. mieste,“ hovorí analytik XTB Marek Nemky.

Naopak, krajiny ako Chorvátsko alebo Poľsko sa podľa neho tešia výraznému nárastu produktivity vďaka zahraničným investíciám, cestovnému ruchu a fondom EÚ. Pomáha im aj presun priemyslu z krajín na juhu Európy, keďže náklady na pracovnú silu sú nižšie a ich rastová kapacita zase väčšia.

Z analýzy vyplýva, že ekonomicky väčšie krajiny dosiahli menšie tempo rastu. Podľa M. Nemkyho je obzvlášť zarážajúci príklad Nemecka, ktoré zostalo pozadu za svojimi rovesníkmi a ktoré bolo po vojne poznačené závislosťou od plynu a ropy z Ruska.

V prípade HDP na obyvateľa, ktorý je upravený podľa kúpnej sily, tabuľke dominuje stred Európy a predovšetkým Švajčiarsko, ktoré má veľký náskok voči ostatným krajinám. „Slovensko aj v tejto metrike výrazne zaostáva, a nachádza sa až na 17. mieste, hneď po Maďarsku,“ hovorí M. Nemky z XTB. 

„Absolútnym víťazom ekonomického Eurocupu 2024 je Švajčiarsko. Až do posledného „zápasu“ bolo Dánsko jediným, kto mohol švajčiarskej krajine konkurovať, pokiaľ ide o ekonomické podmienky,“ tvrdí analytik. Na tretej priečke by skončilo Holandsko.

Slovensko by nepostúpilo ani zo základnej skupiny. „Pokiaľ ide o Slovensko, to by nedokázalo prejsť ani tabuľkovým vyradením, keďže rumunské HDP rastie rýchlejšie vďaka silnému domácemu dopytu, ale taktiež vyššiemu čerpaniu eurofondov a vyšším investíciám do infraštruktúry,“ vysvetľuje M. Nemky. Belgicko, ktoré máme v skupine, na druhej strane má vysoké HDP na hlavu a taktiež aj vysokú hodinovú mzdu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: