Finančná gramotnosť na Slovensku zaostáva. Tieto znalosti sú pritom dôležité, aby sa ľudia dokázali správne orientovať a rozhodovať vo finančnom svete. Inak hrozí, že si zoberú predražený úver, alebo ich poistka nebude dostatočne chrániť.


Jednou z iniciatív, ktoré majú za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť, je vedomostná súťaž Finančná olympiáda, ktorú na stredných školách a osemročných gymnáziách organizuje Nadácia Partners. Tento rok sa koná už jej 11. ročník. Každoročne sa do súťaže zapája viac ako 6 000 stredoškolákov z vyše 300 škôl.

Finančná olympiáda má preveriť, ako sa študenti orientujú v základných ekonomických pojmoch, v poistných a bankových službách či v oblasti investovania. Súčasťou testov sú aj praktické príklady, kde súťažiaci počítajú výhodnosť bežných finančných produktov a služieb.

„Rekordné zdražovanie a inflácia zastihli mnohých obyvateľov Slovenska nepripravených a môže za to práve nízka finančná gramotnosť. Mnohí svojim peniazom nerozumejú dostatočne, nevedia zareagovať na aktuálne dianie a robia ešte viac nesprávnych finančných rozhodnutí. Tieto návyky sa, žiaľ, v rodinách dedia, čomu chceme zabrániť. Preto je nesmierne dôležité podporiť vzdelávanie už v mladom veku a postupne tak zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti v populácii,“ povedal správca Nadácie Partners a generálny riaditeľ Partners Group SK Jozef Bartánus.

O tom, či máte vedomosti na úrovni stredoškoláka, sa môžete presvedčiť v teste, v ktorom je sedem vybraných otázok z Finančnej olympiády.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: