Klienti Revolutu na Slovensku môžu po novom investovať aj do dlhopisov. Revolut tvrdí, že túto možnosť prináša v nadväznosti na prieskum spoločnosti Dynata, podľa ktorého jeden zo štyroch ľudí na Slovensku vykazuje nízku toleranciu riziku, čo ich vedie k hľadaniu bezpečnejších investičných príležitostí. Odborníci pritom investovanie do dlhopisov označujú za rizikové a priame nákupy dlhopisov neodporúčajú bežným investorom.

„Dlhopisy predstavujú vhodný štart pre osoby, ktoré sa skôr vyhýbajú riziku, pretože zvyčajne ponúkajú stabilitu a vysokú diverzifikáciu portfólia. Dobrý úverový rating a ochrana pred infláciou ďalej zvyšujú ich obľubu u investorov, ktorí hľadajú stabilitu a potenciálne spoľahlivé výnosy,“ uviedol Revolut v tlačovej správe.

Celkovo Revolut umožňuje investovať do takmer 40 podnikových a štátnych dlhopisov. Sú medzi nimi aj slovenské dlhopisy. Spoločnosť pritom chce zoznam dlhopisov v najbližších mesiacoch rozšíriť.

Výška minimálnej investície je na úrovni sto eur. Revolut si za to pýta poplatok vo výške 0,25 percenta z investície, no minimálna výška poplatku je nastavená na jedno euro. Okrem toho sa môžu na investíciu vzťahovať aj iné poplatky.

„Investičnú ponuku Revolutu budeme naďalej rozširovať o dlhopisy, ktoré sú skvelým spôsobom diverzifikácie investičného portfólia, zabezpečenia sa proti neistote a dosahovania fixného príjmu. Vďaka vyšším potenciálnym výnosom a výhodám diverzifikácie ponúkajú dlhopisy alternatívu pre investorov, ktorí sa snažia budovať bohatstvo a zachovať si kapitál,“ povedal Rolandas Juteika, vedúci oddelenia majetku a obchodovania Revolutu pre krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru.

Aj keď Revolut označuje dlhopisy za vhodný investičný nástroj pre ľudí, ktorí sa vyhýbajú riziku, predstavitelia Národnej banky Slovenska už v minulosti viackrát upozorňovali na riziká, ktoré sú s takouto investíciou spojené. Napriek tomu sa investovanie do dlhopisov často prezentuje ako bezpečný nástroj, ktorý sa dáva na roveň bankovým vkladom.

„Je neprípustné, aby sa používali slová alebo slovné spojenia, ktoré investíciu do podnikových dlhopisov alebo výnos z nej plynúci označujú ako garantovaný, bezpečný alebo bezrizikový a podobne,“ uviedla napríklad NBS v dohľadovom benchmarku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: