Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a jeho mestskou časťou Petržalka vyhlásili urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia Republiky v Petržalke. MIB o tom informoval v tlačovej správe. Od súťaže očakávajú, že architekti nájdu spôsob, ako vytvoriť funkčný verejný priestor, ktorý budeslúžiť aj pre príležitostné kultúrne podujatia.


Pribudnúť by mala celoročne otvorená kaviareň, vylepšený skatepark, viac zelene a lavičiek, verejné toalety, ale aj technické zázemie pre podujatia, ako sú vianočné trhy či folklórne vystúpenia. Očakáva sa výsadba nových stromov, trvalkových záhonov či kvitnúcich lúk. Na námestí sa plánuje doplniť chýbajúce osvetlenie a prechody pre chodcov cez Jiráskovú ulicu.

Námestie Republiky je pritom jeden z najväčších verejných priestorov v Petržalke. Celková plocha riešeného územia je 75 200 metrov štvorcových. Neďaleko sa bude nachádzať predĺžená električková trať prepájajúca centrum mesta s Janíkovým dvorom. Momentálne organizovanie väčších podujatí naráža na limity ako je problematické zásobovanie, chýbajúce šatne či prípojky na vodu či elektrinu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)