Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) na februárovom zastupiteľstve (24. február) odprezentoval mestským poslancom a poslankyniam strategicko-programový rámec dokumentu Bratislava 2030. Cieľom projektu je pripraviť hlavné mesto na výzvy najbližších rokov.


Dokument je rozdelený do 11 oblastí na životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta a digitalizácia, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra, cestovný ruch a sociálne veci.

Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: