Návrh revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorú v stredu (15. december) predstavila Európska komisia (EK) je jednou z posledných predstavených legislatív v balíku Fit-for-55. Revízia obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je výrazne znížiť emisie skleníkových plynov v sektore budov tak, aby Európska únia (EÚ) splnila svoje klimatické ciele v roku 2030. Upozornila na to platforma Budovy pre budúcnosť.


Pokračovaním zvyšovania požiadaviek na nové budovy majú byť budovy s nulovými emisiami od roku 2030. Tie by mali vyrobiť pomocou obnoviteľných zdrojov toľko energie, koľko sami spotrebujú. Zároveň sa majú po novom uvádzať v energetickom certifikáte aj emisie budovy vyprodukované počas jej celého životného cyklu.

Významnou zmenou je taktiež povinnosť pripraviť národný akčný plán obnovy budov, ktorý by mal nahradiť súčasné dlhodobé stratégie obnovy budov. Ďalšou významnou úpravou je zmena metodiky výpočtu nákladovo optimálnej úrovne pre energetickú hospodárnosť budov.

Výpočet má zahŕňať aj negatívne externality spotreby energie, alebo náklady na emisné povolenky. Výsledkom by malo byť stanovenie energetických štandardov, ktoré hľadia okrem investičných nákladov vo veľkej miere aj na náklady spojené s následným užívaním budovy, a teda napríklad vysokých faktúr za energie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: