Minimálna mzda dostane európske pravidlá

Minimálna mzda dostane európske pravidlá

Minimálne mzdy vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ) by mali umožňovať dôstojné životné či pracovné podmienky a členské štáty by mali podporovať kolektívne vyjednávanie o mzdách. Taká je podstata novej legislatívy o primeraných minimálnych mzdách v EÚ, ktorú v...