Ministerstvo financií chystá zmeniť rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu môže finančné riaditeľstvo vydať záväzné stanovisko. Ministerstvo zatiaľ zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej vyhláške.


„Hlavným cieľom novely Vyhlášky je úprava rozsahu daňových predpisov, ku ktorým bude možné vydať záväzné stanovisko, tak aby bol tento inštitút daňovým subjektom prístupnejší,“ uviedlo ministerstvo v predbežnej informácii.

Dnes môže finančné riaditeľstvo vydať záväzné stanovisko len k niektorým ustanoveniam zákona o dani z príjmov a o dani z pridanej hodnoty. Po novom by sa mal rozsah týchto ustanovení rozšíriť. Podnety k pripravovanej vyhláške možno zasielať do 22. marca 2021.