Ministerstvo financií chystá zmenu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Implementovať chce predovšetkým európsku smernicu, ktorá platí od minuloročnej jesene. K predbežnej informácii o plánovanej zmene zákona zaslal pripomienku aj Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Táto verejnoprávna inštitúcia navrhuje, aby „sa z PZP vyčlenili finančné prostriedky na zabezpečenie financovania vytvorenia a prevádzky centrálneho celoslovenského dopravno-informačného dispečingu, ktorý bude zbierať, triediť a publikovať dopravné informácie v prospech motoristickej verejnosti.“

V súčasnosti podľa RTVS neexistuje jednotné informačné dispečerské pracovisko, ktoré by spravovalo a malo celkový prehľad o aktuálnej dopravnej situácii a najmä o dopravných obmedzeniach a uzáverách na cestnej sieti na Slovensku. „Motorista nevie, kde zistí relevantnú aktuálnu dopravnú informáciu, zostáva mu spoliehať sa na sociálne siete prípadne na iné komerčné informačné zdroje, ktorých informačná hodnota je často pochybná,“ tvrdí RTVS.

RTVS chce peniaze pre Zelenú vlnu

Rozhlasotelevízia preto navrhuje „vytvoriť odborné referenčné dispečersko-informačné pracovisko, ktoré bude centrálne pre celú cestnú sieť spravovať dopravné informácie s profesionálnou starostlivosťou.“ Podľa RTVS o mnohých dopravných obmedzeniach či uzáverách na cestách nie sú známe ani dostupné žiadne verejné dopravné informácie – nikto tak nepozná termíny ani správcu obmedzenia či uzávery. Na Slovensku nie je ani masívne rozšírené RDS TMC vysielanie s aktuálnymi dopravnými informáciami.

Nové pracovisko by pritom malo byť pripravené aj na výmenu dopravných informácií v rámci EÚ v príslušných normovaných štandardoch. „Vytvorenie takéhoto pracoviska sa ako najefektívnejšie javí v rámci dispečingu dopravného spravodajstva Zelená vlna RTVS. Je to pracovisko s vysokým profesionálnym a odborným zázemím, s vyše 13-ročnými skúsenosťami,“ uviedla RTVS vo svojej pripomienke.

RTVS nekonkretizovala, koľko peňazí by na vytvorenia a prevádzkovanie dopravno-informačného dispečingu chcela z PZP získať. V súčasnosti platia poisťovne z povinných poistiek 8-percentný odvod ministerstvu vnútra. To za ne nakupuje napríklad techniku pre hasičov či policajtov. Vlani ministerstvo za ne nakúpilo napríklad aj testery na drogy. Poisťovne sa už dlhšie snažia o to, aby sa využitie tohto odvodu zmenilo a aspoň časť peňazí smerovala na prevenciu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: