Úprava pravidiel poistenia vozidiel v rámci Európskej únie (EÚ), zmena minimálnej výšky poistného plnenia či oprava takzvaného systému bonus a malus. Tým by sa mala v skratke zaoberať novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktorú avizuje ministerstvo financií v predbežnej informácii o tvorbe právnych predpisov. Podľa nej je cieľom zmien implementácia eurosmernice platnej od vlaňajšej jesene.

Odborníci to čítajú ako nevyhnutnú súčasť zjednocovania podmienok povinných poistiek v rámci členských štátov EÚ. „Týchto zmien bude v budúcnosti viacero, a to aj z dôvodu vývoja trhu a pribudnutia nových rizík ako napríklad poistenie na autonómne vozidlá, elektrokolobežky a podobne,“ hovorí pre portál Finsider riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Štefan Fajnor.

Podľa neho ale bude dôležité nielen prijať zmeny v zákone, ale aplikovať ich aj v praxi. „Napríklad pripravenosť systémov kontroly poistenia vozidiel z iných členských štátov pre lepšiu ochranu aj slovenských občanov, keď škodu na našom území spôsobí zahraničné auto. Všetky takéto zmeny majú za následok prehodnotenie rizika pre poisťovne a výšky poistného pre klienta,“ vraví.

Viac bonus ako malus

Ministerstvo sa chce cez novelu pozrieť aj na úpravu zohľadňovania predchádzajúceho škodového priebehu poistenia zodpovednosti. Ide o takzvaný systém bonus a malus. Ten by mal poistencovi zabezpečiť za jeho predchádzajúci bezškodový priebeh poistenia aj nižšiu cenu PZP. Naopak, kto mal nehôd a škodových udalostí viac, mal by podľa tohto systému platiť aj vyššie poistné.

Súčasné znenie zákona so systémom bonus a malus síce už počíta, no poisťovne vodičov za predchádzajúcu nehodovosť netrestali vyššou cenou. „V praxi sa dlho kvôli konkurenčnému boju používali len bonusy, zatiaľ čo malusy poisťovne neuplatňovali, keďže išlo o konkurenčnú nevýhodu. To sa v posledných rokoch pomaly mení, avšak zďaleka nie dostatočne,“ hovorí finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Nová eurosmernica, na ktorú by mala naviazať aj novela zákona z dielne rezortu financií, tak podľa M. Búlika rieši aj problematické situácie, keď napríklad poisťovne neuznávali bezškodový priebeh z iného štátu a zároveň sa snaží zabezpečiť, aby prebiehala výmena o predchádzajúcich poistných udalostiach a poistných nárokoch poškodených.

V budúcnosti tak podľa Š. Fajnora dôjde k ešte väčšej segmentácii klientov a ich podrobnejšiemu rozdeleniu podľa škodovosti, čo by malo za následok väčšie rozdiely v poistnom. „Je to aj vďaka lepšiemu a jednoduchšiemu zberu dát o škodových klientoch a ich štatistickom vyhodnotení,“ hovorí. Podľa M. Búlika bude ale naďalej len na poisťovniach, či a ako budú systém bonus a malus uplatňovať.

Zmena PZP
Zmena zákona o PZP má za úlohu implementovať eurosmernicu platnej od vlaňajšej jesene. (Ilustračné foto: Freepik)

Zjednotenie minimálnej výšky plnenia

Rezort financií má v pláne upraviť aj minimálnu výšku poistného plnenia či kontrolu poistenia členskými štátmi. Ide o limity, ktoré musí pokrývať povinné poistenie. Za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení by mal limit stúpnuť zo súčasných 5,24 milióna eur na 6,45 milióna eur. Za škodu na majetku by sa mala suma zvýšiť zo súčasných 1,05 milióna eur na 1,3 milióna eur. Minimálne limity sú vždy jednotné pre celú EÚ.

„Zvýšenie týchto limitov je potrebné aj z dôvodu väčšej otvorenosti a možnosti cestovania do zahraničia, kde by už naše zákonné limity nemuseli postačovať. Napríklad v susednom Rakúsku sa bežne limity pri poistení PZP hýbu okolo desať až 15 miliónov eur. V Nemecku je to až sto miliónov eur. Je to hlavne z dôvodu vymožiteľnosti vyššieho finančného odškodnenia pri usmrtení, alebo zranení cudzej osoby,“ hovorí Š. Fajnor.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia Finportalu zároveň pripomína, že viaceré poisťovne v súčasnosti ponúkajú možnosť uzatvorenia si PZP aj s vyššími limitmi ako stanovuje aktuálne platná slovenská legislatíva. Najvyššie limity pri osobných autách sa momentálne pohybujú okolo desať miliónov eur za škody na zdraví a desať miliónov eur za škody na majetku.

Zmena PZP nezníži ceny

Novela povinných poistiek by sa mala tiež týkať napríklad odškodňovania poškodených v dôsledku nehôd v prípade, že dotknutá poisťovňa je platobne neschopná. Rezort chce riešiť aj úpravu poistenia zodpovednosti pri vozidlách odoslaných do iného členského štátu či na nehody, ktorých účastníkom je prípojné vozidlo ťahané iným vozidlom.

M. Búlik si ale myslí, že podmienky PZP pre majiteľov vozidiel na Slovensku sa aplikovaním smernice výrazne nezmenia. „Nevidím žiadny dosah napríklad na cenovú úroveň, ktorú slovenskí motoristi vnímajú veľmi citlivo. Samotné zvyšovanie minimálneho limitu poistného plnenia je prirodzené, keďže ceny vozidiel aj práce rastú,“ vysvetľuje s tým, že táto úprava neviedla k rastu cien ani v posledných rokoch.

Naopak, zmeny pri odškodňovaní, ak je poisťovňa platobne neschopná, je podľa Š. Fajnora riziko, ktoré sa v slovenských podmienkach nestáva často. V navrhovaných zmenách ale podľa neho sú aj úpravy, ktoré môžu zodpovedným vodičom ušetriť poistné napríklad na základe lepšieho uplatňovania systému bonus a malus.

„Každopádne sa do budúcnosti môžeme pripraviť na viacero zmien, a to z dôvodu zjednocovania a približovania poistných podmienok jednotlivých členských krajín,“ dodal Š. Fajnor.

Do aktuálnej prípravy novely sa môže zapojiť aj verejnosť v podobe zasielania podnetov či návrhov. Ministerstvo financií predpokladá, že riadne pripomienkové konanie k už pripravenej novele začne v septembri tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: