Ministerstvo financií sa pripravuje na zmenu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Vyplýva to z predbežnej informácie o tvorbe právnych predpisov. Podľa dokumentu je cieľom implementácia eurosmernice platnej od vlaňajšej jesene.


Legislatívne zmeny by sa mali týkať napríklad odškodňovania poškodených v dôsledku nehôd v prípade, že dotknutá poisťovňa je platobne neschopná. Rezort financií má v pláne upraviť aj minimálnu výšku poistného plnenia či kontrolu poistenia členskými štátmi.

Ministerstvo sa chce pozrieť aj na úpravu zohľadňovania predchádzajúceho škodového priebehu poistenia zodpovednosti, poistenia zodpovednosti pri vozidlách odoslaných do iného členského štátu či na nehody, ktorých účastníkom je prípojné vozidlo ťahané iným vozidlom.

Do prípravy novely sa môže zapojiť aj verejnosť v podobe zasielania podnetov či návrhov. Ministerstvo financií predpokladá, že pripomienkové konanie začne v septembri tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: