Napriek pandémii daňové príjmy štátu porastú. Vo svojej najnovšej prognóze to tvrdí ministerstvo financií. Napriek spomaleniu ekonomiky očakáva v tomto roku rasť daňových príjmov o päť percent a v nasledujúcich rokoch by mal rast dosahovať sedem percent. Napomôcť by tomu malo dočerpaniu fondov EÚ z končiaceho programového obdobia a Plán obnovy a odolnosti SR.


„Najväčší pokles v daňovo odvodových príjmoch prirodzene evidujeme v najviac zasiahnutých odvetviach pandémiou, ako sú gastro, hotelierstvo a oblasť umenia. Prepad sa týkal hlavne korporátnej dane. Dlhodobý pohľad na čísla však ukazuje, že tieto sektory sa na zaplatenej korporátnej dani nepodieľali výrazným podielom ani pred príchodom pandémie,“ uviedlo ministerstvo financií.