Od januára budúceho roku budú musieť poisťovne predkladať klientom nové informačné formuláre, v ktorých budú uvedené jednotlivé zložky poistného. Aj keď sú poisťovne proti, ministerstvo financií neplánuje ustúpiť.


Podľa ministerstva „majú uvedené informácie kľúčový význam pre rozhodovanie potencionálneho klienta, či si ponúkaný poistný produkt kúpiť alebo nie.“

Ministerstvo nesúhlasí ani s tým, že nové informačné formuláre budú predstavovať len ďalší papier, ktorý klient dostane na podpis a nebude ho čítať. „Momentálna situácia je práve naopak taká, že klient je pri podpise zmluvy zavalený množstvom dokumentov zo strany poisťovní, v ktorých sa veľmi ťažko orientuje, avšak podstatné aspekty poistnej zmluvy mu často nie sú zrozumiteľne predložené. Či si konkrétny klient pozorne pozrie predmetný formulár je samozrejme na samotnom klientovi a finančnom agentovi, ktorý mu poistný produkt predáva,“ uviedol tlačový odbor ministerstva financií pre Finsider.