(PR) Služby ponúkané poisťovňami neustále napredujú s cieľom poskytovať relevantné riešenia s ohľadom na narastajúce riziká. Mať uzatvorenú životnú poistku sa aj v kontexte pandémie ukazuje ako čoraz opodstatnenejšie, a to nielen z hľadiska finančnej istoty v dôsledku dlhodobej PN či pomoci pozostalým. Životné poistenie tento rok prinieslo so sebou aj zaujímavý benefit vo forme tzv. druhého medicínskeho názoru, teda bezplatnej konzultácie, ktorú v prípade akejkoľvek závažnejšej diagnózy či predoperačného vyšetrenia poskytnú vašim lekárom špecialisti zo zahraničných kliník. O svojich klientov sa takto postarala poisťovňa KOOPERATIVA.

Po celom Slovensku je situácia v zdravotníckych zariadeniach stále kritická. Navyše čakanie na operáciu vzbudzuje obavy vždy. Ak však máte pred zákrokom práve v týchto mesiacoch, alebo vám operáciu posunuli, strach a neistota sú úplne prirodzené. Práve v tejto situácii pomôže zmierniť stres konzultácia s viacerými lekármi. Vďaka službe Druhý medicínsky názor sa už takáto možnosť ponúka aj zo strany odborníkov z popredných kliník v zahraničí, ktorí sa špecializujú na dané diagnózy, ochorenia či zákroky.

Klienti našej poisťovne, ktorým lekári oznámia, že je potrebné nevyhnutne podstúpiť náročnejší zákrok či liečbu, môžu získať vďaka našej novej službe o kúsok viac vnútorného pokoja. Službu Druhý medicínsky názor, ako súčasť životného poistenia, môžu využiť, keď sa potrebujú uistiť, že v ich prípade padlo to najlepšie lekárske rozhodnutie, alebo chcú podporiť svojich ošetrujúcich lekárov v tom, aby získali v rámci ich špecifickej diagnózy viac informácií od svojich zahraničných kolegov, špecialistov. Využiť ju môžu nielen teraz, napríklad v rámci efektívneho využitia času do svojej operácie, ale aj kedykoľvek v budúcnosti,“ vysvetľuje myšlienku služby hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.   

Podpora pre slovenských lekárov od kolegov v zahraničí

Hoci máme doma množstvo spoľahlivých lekárov, pri náročnejších zákrokoch a protokoloch liečby platí vždy, že čím viac špecialistov po prvotnom stanovení diagnózy posúdi stav pacienta, tým lepšie. Zvlášť, ak ide o expertov z renomovaných zahraničných kliník s inovatívnym spôsobom diagnostiky, aká ešte v našej krajine nemusí byť dostupná.

Práve na tomto predpoklade funguje vo svete často využívaná možnosť konzultácie svojej zdravotnej diagnózy, formou tzv. medical second opinion. Nezávislé overenie stanoveného postupu liečby či operačného zákroku a prípadné ďalšie odporúčania expertmi z popredných zahraničných kliník je možné sprostredkovať rýchlo a komfortne už aj priamo cez poisťovňu,“ vysvetľuje zástupkyňa Kooperativy.

Správa v slovenskom jazyku do 10 dní  

Služba Druhý medicínsky názor je v Kooperative súčasťou viacerých produktov životného poistenia a pripoistenia vážnych chorôb. Ak je klient poistený a ošetrujúci lekári mu určia diagnózu, od tohto momentu mu na ňu vzniká nárok. Postup je pritom veľmi jednoduchý.

V prípade stanovenia diagnózy či medicínskeho zákroku odporúčame klientom okamžite kontaktovať špecializovanú infolinku 0800 601 468. Skúsení operátori ich prevedú celým procesom a urobia v ich mene všetko potrebné. Z ponuky predvybraných zdravotníckych zariadení, ktoré sa dlhodobo venujú riešeniu špecifických zdravotných problémov, si klienti vyberú konkrétnu kliniku, kam operátori služby zašlú existujúce zdravotné záznamy,“ hovorí Silvia Nosková Illášová. Komunikácia s operátormi prebieha v slovenčine alebo češtine a celý proces trvá maximálne 10 dní. Komplexná, preložená správa zo zahraničia, uložená na USB nosiči, príde pacientovi domov kuriérom. Tento rozšírený posudok tak môže ihneď konzultovať so svojimi lekármi, ktorí budú ďalej vedieť, ako s týmito informáciami naložiť v prospech liečby či zákroku.

Životné poistenie pomáha zmierňovať dôsledky pandémie

Uzatvorenie životného poistenia, ktorého súčasťou je v prípade Kooperativy už aj benefit Druhý medicínsky názor, má v časoch pandémie ďaleko širší význam. Voľba špecifického poistného krytia mixom jednotlivých rizík vie byť významnou finančnou oporou. To potvrdzuje aj poisťovňa KOOPERATIVA, ktorá pomáha znášať dopady pandémie tisícom svojich klientov a ich rodín. Množstvo z týchto prípadov ukazuje, že uzatvorenie životného poistenia dokáže poskytnúť dostatočnú finančnú rezervu aj v prípade dlhodobejšej práceneschopnosti či pobytu v nemocnici.

„Hoci ide v dôsledku pandémie väčšinou o smutné štatistiky, vo výsledku cítime zadosťučinenie, že môžeme plniť naše poslanie. Dobre nastavené životné poistenie sa ukázalo aj v spojitosti s koronakrízou ako plne zmysluplné a v mnohých prípadoch prinieslo a stále prináša aspoň čiastočne úľavu do neľahkej situácie v mnohých rodinách“ približuje hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová a uzatvára: „Od vypuknutia pandémie minulý rok do konca novembra 2021 sme už našim klientom vyplatili v súvislosti s ochorením Covid-19 na poistnom plnení takmer 5,4 miliónov eur.

Viac o riešeniach životného poistenia a s nimi súvisiacej služby Druhý medicínsky názor je k dispozícii na stránke www.kooperativa.sk.

(Inzercia)